Sejm RP: zakaz reklamy aptek jest zgodny z Konstytucją

PRAWO

Autor: LJX/ rynekaptek.pl   07-12-2017, 12:28

Sejm RP: zakaz reklamy aptek jest zgodny z Konstytucją Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Biuro Analiz Sejmowych Sejmu RP, w stanowisku do Trybunału Konstytucyjnego, uznało, że art. 94a ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne, czyli zakaz reklamy aptek, jest zgodny z artykułami Konstytucji i nie narusza swobody działalności gospodarczej.


Zatem reklamą jest działalność jest działalność sprzedawcy polegająca na informowaniu lub zachęcaniu do określonego zachowania się nabywcy, mająca na celu zwiększenie jej obrotów. W przypadku apteki będzie to zachęcanie poprzez różne metody i formy do korzystania z oferowanych przez nią usług w celu zwiększenia zysków.

Innego sposobu nie było
Zdaniem Sejmu, przyjęty w art. 94 ust. 1 Konstytucji RP zakaz reklamy aptek i punktów aptecznych jest niezbędny dla realizacji zakładanego przez ustawodawcę celu, w tym sensie, że nie istnieje inny, mniej restrykcyjny środek, który pozwalałby na osiągnięcie tego samego skutku.

"Zapis ten wpisuje się w cały mechanizm obrotu lekami, umożliwiający realizację konstytucyjnych standardów, w tym zwłaszcza ochrony zdrowia i życia oraz ochrony konsumentów przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu. W tym kontekście należy uznać za dopuszczalne ograniczenie wolności gospodarczej, bowiem zakazy prowadzenia reklamy aptek i punktów aptecznych i ich działalności mają stanowić gwarancję prawidłowego funkcjonowania aptek jako placówek ochrony zdrowia publicznego" - uzasadnia Sejm.

Jednocześnie Sejm podkreśla, że ustawodawca w tym artykule wprowadził zastrzeżenie, że "nie stanowi reklamy informacja o lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego", a zatem ustawodawca wyłączył spod tego zakazu informacje o lokalizacji i godzinach pracy apteki, czym wypełnia tzw. kryterium konieczności.

Wskazuje też, że obawy iż zakaz będzie stanowić przeszkodę do wypełniania przez farmaceutów ich obowiązku polegającego na sprawowaniu opieki farmaceutycznej, były nieuzasadnione, (...) a programy lojalnościowe odwołujące się do opieki farmaceutycznej nie mają nic wspólnego z tą ideą.

DO POBRANIA


comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH