Sejm za zakazem wytwarzania i obrotu dopalaczami

PRAWO

Autor: onet.pl, PAP/rynekaptek.pl   08-10-2010, 11:18

Sejm za zakazem wytwarzania i obrotu dopalaczami Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

W Sejmie przegłosowano głośny projekt ustawy w sprawie substancji psychoaktywnych. Za projektem zagłosowało 400 posłów, tylko trzech było przeciw.


Rządowy projekt wprowadza przepisy, które zakazują wytwarzania i wprowadzania do obrotu na terenie Polski jakichkolwiek substancji (niezależnie od ich stanu fizycznego i źródła pochodzenia, w tym roślin, grzybów oraz ich części) lub produktów, które mogą być używane jak środki odurzające lub substancje psychotropowe.

Podkomisja doprecyzowała zapis zakładający, że inspektorzy sanitarni w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że produkt, np. dopalacz, stwarza zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, będą mogli wstrzymywać obrót, a nawet zamykać obiekty, w których jest on wytwarzany lub sprzedawany.

Zgodnie z poprawką będą to robić, o ile ten produkt nie jest objęty innymi regulacjami prawnymi i normami użytkowania. Ma to uniemożliwić sytuację, w której sanepid wycofywałby z obrotu np. alkohol lub wyroby tytoniowe, gdyż zasady sprzedaży tych produktów określone są w odrębnych aktach prawnych. Zdaniem posłów opozycji, pierwotny zapis stwarzał taką możliwość.


Inna z przyjętych poprawek doprecyzowuje przepis dający inspektorom sanitarnym uprawnienia do wstrzymania obrotu produktem zagrażającym życiu i zdrowiu na okres do 18 miesięcy. Zgodnie z przyjętą zmianą obrót będzie mógł być wstrzymywany „na czas usunięcia zagrożenia, nie dłuższy niż 18 miesięcy”.


Posłowie proponują, by za wytwarzanie i obrót dopalaczami groziła kara od 20 tys. do 1 mln zł. Podstawę wymiaru kary stanowić będzie w szczególności ilość wytworzonego lub wprowadzonego do obrotu środka zastępczego. Podkomisja odrzuciła poprawkę zgłoszoną przez PiS, aby kara administracyjna za produkcję i obrót, „znaczną ilością” dopalaczy wynosiła od 50 tys. do 1 mln zł.

Propozycja PiS zakładała, że w pozostałych przypadkach kara zawierałaby się w przedziale 20 tys.- 50 tys. zł. Odrzucono też inną poprawkę PiS, aby oprócz kary pieniężnej wprowadzić karę ograniczenia lub pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do ośmiu lat.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH