Senacka komisja zdrowia: zmiany w dwóch kluczowych obszarach UoZF

PRAWO

Autor: LJ/ rynekaptek.pl   17-11-2020, 14:34

Senacka komisja zdrowia: zmiany w dwóch kluczowych obszarach UoZF Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Senatorowie sejmowej komisji zdrowia przyjęli kilka poprawek do ustawy o zawodzie farmaceuty. Wprowadzili m.in. termin "uporczywości" w kontekście naruszania samodzielności zawodowej farmaceuty. Będzie również wezwanie do usunięcia naruszenia, a dopiero potem możliwość unieruchomienia apteki na 3 miesiące.

W obradach senackiej komisji zdrowia uczestniczyli poza senatorami również goście - głównie przedstawiciele samorządu aptekarskiego oraz przedsiębiorców prowadzących apteki. W trakcie farmaceuci argumentowali za pozostawieniem ustawy w obecnym kształcie, przedsiębiorcy za wprowadzeniem pewnych zmian.

W pierwszej kolejności senatorowie przegłosowali poprawki biura legislacyjnego sejmu, które nie wprowadzały istotnych zmian merytorycznych.

Później swoje propozycje przedstawiła przewodnicząca senackiej komisji zdrowia, Beata Małecka Libera. Zaproponowała poprawkę w postaci dodania możliwości wykonywania szczepień ochronnych w aptece przez farmaceutów. Za było 5 senatorów, 3 przeciw.

Kolejna poprawka dotyczyła obowiązkowego ubezpieczenia dla farmaceutów. Za tym było 5 senatorów, 3 przeciw. Resort zdrowia nie była na tym etapie za tym rozwiązaniem. - Opieka farmaceutyczna będzie finansowana przez NFZ, a ubezpieczenie podniesie koszty tego świadczenia - uzasadniał wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski.

Kolejna dotyczyła szkoleń farmaceutów w zakresie wykonywania szczepień. Za było 4 senatorów, 3 przeciw.

Kolejna poprawka modyfikuje przesłanki fakultatywnego cofania zezwolenia. Powrócono do poprzedniego zapisu, który przewidywał, że zezwolenie można cofnąć, jeśli podmiot prowadzący aptekę uporczywie narusza samodzielność zawodową farmaceuty

Senatorowie przyjęli też poprawkę dotyczącą unieruchomienia hurtowni farmaceutycznej bądź jej części, apteki lub punktu aptecznego na 3 miesiące przez WIF, jeśli podmiot prowadzący tę placówkę uniemożliwiania realizację zadań przez kierownika apteki, punktu aptecznego lub osobę odpowiedzialną w hurtowni farmaceutycznej.

Poprawka zakłada, iż w pierwszej kolejności podmiot będzie miał 3 miesiące na usunięcie naruszenia, a dopiero wtedy WIF będzie mógł unieruchomić aptekę.

Na koniec senatorowie przegłosowali całość zmian. Wszyscy byli za.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH