Senatorowie chcą wypracować kompromis, który pogodzi racje obu stron

PRAWO

Autor: Senat/ rynekaptek.pl   19-11-2020, 08:31

Senatorowie chcą wypracować kompromis, który pogodzi racje obu stron Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

25 listopada 2020 r. o godz. 11.00 rozpocznie się trzydniowe posiedzenie Senatu. W planie prac jako czwarty punkt obrad widnieje ustawa o zawodzie farmaceuty. Senatorowie rozpatrzą 13 poprawek: 7 o charakterze legislacyjnym i 6 merytorycznych zgłoszonych przez senatorów.

17 listopada odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia, która rozpatrywała ustawę.

Komisja Zdrowia postanowiła rekomendować Izbie przyjęcie ustawy z 13 poprawkami. Jak podkreśliła przewodnicząca komisji senator Beata Małecka-Libera, na ustawę czekało środowisko farmaceutyczne.

- Możliwości zwiększenia kompetencji i wykorzystania umiejętności farmaceutów, jakie daje nowa regulacja, są niezwykle ważne, a w okresie pandemii szczególnie potrzebne ‒ oceniła.

Omawiając ustawę, wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski powiedział, że porządkuje ona całość systemu, przenosząc m.in. odpowiednie regulacje z prawa farmaceutycznego i ustawy o izbach lekarskich. Ustawa realizuje postulaty zawarte w dokumencie rządowym „Polityka Lekowa Państwa 2018–2022”. Określa zasady uzyskiwania prawa do wykonywania zawodu farmaceuty, będącego samodzielnym zawodem medycznym, a także szkoleń i doskonalenia zawodowego.

Ma umożliwić farmaceutom świadczenie dodatkowych usług na rzecz pacjentów, takich jak m.in. przeglądy lekowe, obsługa glukometrów i inhalatorów czy profesjonalne doradztwo w razie drobnych dolegliwości zdrowotnych. Zapewnienie farmaceutom osobnej ustawy dla ich grupy zawodowej pomoże efektywniej wykorzystać potencjał ich samych i aptek jako placówek ochrony zdrowia.

W trakcie dyskusji odnoszono się do przyjętej w toku prac sejmowych poprawki, umożliwiającej natychmiastowe unieruchamianie na okres do 3 miesięcy aptek czy hurtowni farmaceutycznych z uwagi na uniemożliwienie przez właściciela kierownikowi apteki, punktu aptecznego czy hurtowni należytego wykonywania zadań.

Prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska-Rutkowska oceniła, że nowe przepisy doceniają rolę farmaceutów w ochronie zdrowia, ale istotne, by mogli oni wykonywać swoje zdania samodzielnie, dlatego postulowała poparcie ustawy w wersji uchwalonej przez Sejm. Reprezentanci pracodawców, organizacji zrzeszających właścicieli aptek i hurtowni farmaceutycznych podkreślali zaś, że wydawanie przez inspektorat farmaceutyczny pod rygorem natychmiastowej wykonalności takich decyzji może skutkować nie tylko utratą zezwolenia na prowadzenie apteki czy hurtowni, ale także bankructwem, a w dalszej perspektywie ‒ likwidacją polskiego rynku aptek, budowanego od 30 lat.

DO POBRANIA


comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH