Senatorowie komisji zdrowia pochylili się nad słowami uporczywie lub rażąco. Wybrali jedno z nich

PRAWO

Autor: LJ/ rynekaptek.pl   27-11-2020, 09:27

Senatorowie komisji zdrowia pochylili się nad słowami uporczywie lub rażąco. Wybrali jedno z nich Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Podczas poprzedniego posiedzenia komisji zdrowia senatorowie przyjęli poprawkę, która naruszaniu samodzielności zawodowej farmaceuty nadała cechę uporczywości. Potem senator zaproponował poprawkę, by to naruszenie było uporczywe. Zaczęła się dyskusja.....

27 listopada senatorowie komisji zdrowia głosowali nad 15 poprawkami zgłoszonymi podczas wczorajszej debaty nad ustawą o zawodzie farmaceuty.

Najwięcej kontrowersji wzbudziły określenia "uporczywie" lub "rażąco" w kontekście naruszania samodzielności zawodowej farmaceuty i możliwości na tej podstawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki. Podczas poprzedniego posiedzenia komisji zdrowia senatorowie przyjęli poprawkę, która temu naruszaniu nadała cechę uporczywości.

Tymczasem wczoraj jeden z senatorów zaproponował poprawkę, w której mowa była o rażącym naruszeniu tej samodzielności zawodowej.

Jak wyjaśniła przedstawicielka biura legislacyjnego Senatu, obie poprawki dotyczą przesłanki możliwości cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki i obie są pojęciami niedookreślonymi.

- Każda poprawka z osobna zmierza do tego, żeby możliwość cofnięcia podlegała jednak jakiemuś kryterium, przy czym w obu poprawkach to kryterium nie jest wyraźnie sprecyzowane. Uporczywość, o którą wniosła komisja zdrowia, podlega badaniu z punktu widzenia liczby naruszeń - o uporczywości można mówić powyżej jednego naruszenia. Z kolei "rażąco" podlega badaniu z punktu widzenia powtarzalności, czyli długotrwałości. Przy czym nadal to są kwestie ocenne i zależą od rodzaju tego naruszenia.

Senator Wojciech Konieczny mówił, że jego zdaniem dookreślenie jest niezbędne: - W innej sytuacji jakaś błaha przyczyna mogłaby spowodować zamknięcie apteki. Jeśli zostawimy dookreślenie uporczywie, to jest z kolei trudno to udowodnić. Przedstawiciele środowiska aptekarskiego twierdzą, że zapis o uporczywości może być furtką do niestosowania przepisu. Może być raz naruszenie, potem kolejne. Natomiast "rażąco" zapobiega nadmiernemu stosowaniu uprawnień przez aptekarzy, czego obawiają się właściciele aptek.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH