SIA: nowe obowiązki apteki od 1 października 2020

PRAWO

Autor: SIA/ rynekaptek.pl   01-10-2020, 08:33

SIA: nowe obowiązki apteki od 1 października 2020 Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Od 1 października, w przypadku aptek istnieje obowiązek oznaczenia GTU 09 dostawy (sprzedaży) leków oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia wywozu lub zbycia poza RP oraz świadczenie usług o charakterze niematerialnym GTU 12, o ile farmaceuta prowadzący aptekę świadczy takie usługi.

Od 1 października 2020 r. wprowadzony został nowy dokument JPK VAT składający się z części ewidencyjnej i deklaracyjnej (nie będzie już deklaracji VAT 7 lub VAT 7K). W nowym dokumencie sprzedawcy będą mieli obowiązek podawania dodatkowo oznaczenia dla niektórych towarów, procedur i dowodów.

Minister Finansów wskazał w rozporządzeniu oznaczenia niektórych dostaw (sprzedaży) towarów i usług, które trzeba dodatkowo umieścić w pliku JPK.

W przypadku aptek istnieje obowiązek oznaczenia GTU 09 dostawy (sprzedaży) leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne oraz świadczenie usług o charakterze niematerialnym GTU 12 (doradczych, szkoleniowych, marketingowych, badania rynku), o ile farmaceuta prowadzący aptekę świadczy takie usługi.

Co ta zmiana przepisów oznacza w praktyce? Wyjaśnia doradca podatkowy Śląskiej Izby Aptekarskiej,
mgr Ewa Kłoda:

Powstała wątpliwość, jak zawsze przy zmianie przepisów podatkowych, czy mamy obowiązek oznaczania GTU wszystkich sprzedaży wyrobów z listy zawartej w art. 37av ust. 14, czy tylko tych, które będą zbyte podmiotowi prowadzącemu działalność poza terytorium RP lub które mają być wywiezione poza terytorium RP, czyli te, które objęte są obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 prawa farmaceutycznego.

Zwróciliśmy się z tym pytaniem do Krajowej Informacji Podatkowej i otrzymaliśmy jednoznaczną odpowiedź, że symbolem GTU 09 należy oznaczyć tylko sprzedaż leków objętych obowiązkiem zgłoszenia. Zadaliśmy to pytanie na portalu MF i oczekujemy odpowiedzi (ma być do 7 dni). Niezwłocznie po otrzymaniu opublikujemy ją na stronie Izby. Odpowiedź nie ma wprawdzie rangi interpretacji indywidualnej, ale wyjaśnia intencje ustawodawcy.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH