ŚIA: zasady stosowania przepisów zapobiegających COVID-19 w aptekach

PRAWO

Autor: ŚIA/rynekaptek.pl   31-08-2020, 11:34

ŚIA: zasady stosowania przepisów zapobiegających COVID-19 w aptekach Informacja Śląskiej Izby Aptekarskiej (Fot. Archiwum)

W związku z napływającymi do Izby zapytaniami, Krystian Szulc, radca prawny Śląskiej Izby Aptekarskiej przygotował opinię dotyczącą zasad stosowania przepisów zapobiegających COVID-19 w aptekach.

- W aptece praca jest dynamiczna więc chodzi raczej o odległość pomiędzy stanowiskami komputerowymi - uważa radca.

Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz.110, 284, 568, 695 i 1087), ust i nosa:
…c) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,”

- Jak wskazano powyżej mamy cały czas obowiązek zakrywania ust i nosa - w aptece w szczególności - zaznacza Krystian Szulc.

Natomiast obowiązku zasłaniania ust i nosa określonego w ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku:
1) pojazdu samochodowego, w którym przebywają lub poruszają się: jedna osoba albo jedna osoba z co najmniej jednym dzieckiem, o którym mowa w pkt 2, albo osoby zamieszkujące lub gospodarujące wspólnie;
2) dziecka do ukończenia 4. roku życia;
3) osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu:
a) całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,
b) trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa;”

- O astmie przepis milczy, czyli za wyjątkiem jak wyżej maseczki są obowiązkowe - uważa Szulc.

Zaznacza, że dla stref czerwonych i żółtych istnieją bardziej szczegółowe obostrzenia.

Dodatkowo zwraca uwagę, że apteka może wprowadzić jeszcze inne zasady ochrony przez zarażeniem COVID-19, do których winni zastosować się zarówno pracownicy jak i pacjenci.

- W aktualnej sytuacji nadrzędnym celem jest zapewnienie ochrony przed zarażeniem wszystkich pracujących i korzystających z usług aptek, jako placówek ochrony zdrowia publicznego - podkreśla radca Izby.

Więcej: katowice.oia.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH