Sieć sprzedała apteki, którym WIF chce cofnąć zezwolenia

PRAWO

Autor: sejm/ rynekaptek.pl   25-02-2021, 12:02

Sieć sprzedała apteki, którym WIF chce cofnąć zezwolenia Zagmatwana sprawa sprzedaży aptek przez sieć Fot. ShutterStock Data dodania: 19 grudnia 2022

Sieć aptek sprzedała trzy placówki farmaceutom. Ci wnieśli do WIF wnioski o przeniesienie zezwoleń na ich prowadzenie. Już po dacie złożenia wniosków WIF wszczęli postępowania w sprawie cofnięcia zezwoleń na prowadzenie wszystkich aptek tej sieci, także tych zbytych.

Do posła Kamila Bortniczuka zwrócili się farmaceuci prowadzący w ramach spółki Apteka PLUS trzy apteki w Brzegu i Legnicy. W interpelacji do ministra zdrowia opisał on całą sytuację:

W grudniu zeszłego roku nabyli oni od jednej z sieci aptecznych te placówki i wnieśli do wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych o przeniesienie zezwoleń na ich prowadzenie. Już po dacie złożenia tych wniosków wojewódzcy inspektorzy farmaceutyczni właściwi dla województwa dolnośląskiego i opolskiego wszczęli postępowania w sprawie cofnięcia zezwoleń na prowadzenie wszystkich aptek prowadzonych przez sieć, która dokonała sprzedaży aptek w Brzegu i Legnicy na rzecz farmaceutów.

Postępowania te obejmują również apteki uprzednio zbyte na rzecz spółki Apteka PLUS. W konsekwencji, pomimo upływu ponad 2 miesięcy od czasu ich złożenia, wnioski dotyczące aptek w Brzegu i Legnicy nie zostały jeszcze rozpatrzone przez inspekcję, co spowodowało, że rzeczone apteki od dnia 1 stycznia 2021 r. nie prowadzą działalności.

UOKiK-WIF-apteki
W 2019 r. w związku z planowaną zmianą właściciela spółki Dolnośląska Grupa Apteczna SA, prowadzącej 18 aptek na terenie południowo-zachodniej Polski, do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynął wniosek o wyrażenie zgody na koncentrację.

W decyzji nr DKK 230/2019 wydanej w dniu 18 listopada 2019 r. Prezes UOKiK wydał zgodę na koncentrację pod warunkiem zbycia przez nabywcę 3. aptek należących do DGA na rzecz niezależnego podmiotu, który da gwarancję dalszego prowadzenia przez apteki działalności. W związku z tym nabywca aptek rozpoczął negocjacje w sprawie sprzedaży placówek w Legnicy i Brzegu z farmaceutami działającymi w ramach spółki Apteka PLUS.

UOKiK zaakceptował Aptekę PLUS jako nowych nabywców, dlatego w listopadzie 2020 r. wystąpili oni do właściwych wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych o wydanie promesy zezwolenia na prowadzenie aptek. Inspektorzy farmaceutyczni odmówili wydania promes, nie informując jednak jednocześnie nabywców o jakichkolwiek potencjalnych problemach prawnych związanych z placówkami.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH