Skarga do UE w sprawie VAT na leki refundowane

PRAWO

Autor: OIA Katowice/rynekaptek.pl   03-02-2011, 07:26

Skarga do UE w sprawie VAT na leki refundowane

Śląska Izba Aptekarska zamierza skierować skargę do Komisji Wspólnot Europejskich w sprawie nieprzestrzegania prawa wspólnotowego. Chodzi o sposób wprowadzenia podwyższenia podatku VAT na leki.

Stawki podatku od towarów i usług VAT z poziomu 7% na 8% zostały zmienione od 1 stycznia 2011 roku ustawą z 29 października 2010 roku.

Zdaniem farmaceutów
zmiana ta spowodowała obciążenie częścią podatku VAT przedsiębiorców prowadzących apteki, a nie konsumentów dokonujących w aptekach detalicznego zakupu leków i produktów leczniczych.

Marże i ceny leków
Autor skargi, Stanisław Piechula, prezes ŚlA wskazuje, że na podstawie regulacji z ustawy o cenach dotyczącej marży detalicznej, należnej aptece z tytułu sprzedaży leków, ustalana jest marża detaliczna, stanowiąca z kolei podstawę ustalenia urzędowych cen hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Rozporządzeniem z 23 grudnia 2010 roku w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych
i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych Minister Zdrowia dokonał ustalenia cen urzędowych leków.

Ponieważ ceny te stanowią ceny brutto, zawierające w sobie podatek od towarów i usług według stawek obowiązujących w dacie wydania rozporządzenia, czyli odpowiednio 7%. Minister Zdrowia ustalając ceny oparł się z jednej strony na ustaleniach dotyczących marży detalicznej (stanowiącej gwarantowany ustawowo przychód przedsiębiorców prowadzących apteki), z drugiej zaś strony na obowiązującej stawce podatku VAT - w wysokości 7%.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH