Skarga na uchwałę ORA. Z jakim skutkiem?

PRAWO

Autor: orzeczenia.nsa.gov.pl/ rynekaptek.pl   10-11-2017, 11:08

Skarga na uchwałę ORA. Z jakim skutkiem? Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

"WIF przed wydaniem decyzji w przedmiocie cofnięcia spółce zezwolenia na prowadzenie apteki nie ma obowiązku uruchamiania trybu współdziałania z organami samorządu aptekarskiego, zaś ORA w takiej sytuacji nie ma podstaw do podejmowania postanowienia w formie uchwały opiniującej ten zamiar".

W kwietniu 2016 roku Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny zawiadomił ORA o wszczęciu postępowania w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej i zwrócił się do ORA o wyrażenie opinii w przedstawionej sprawie. WIF wskazał, że podczas prowadzonej w aptece kontroli ujawniono sprzedaż produktów leczniczych do trzech hurtowni farmaceutycznych.

W ślad za tym Izba Aptekarska wezwała spółkę do złożenie pisemnych wyjaśnień w sprawie. W odpowiedzi otrzymała odpowiedź od właściciela, a jednocześnie kierownika apteki, że nie był on informowany przez WIF o wszczęciu postępowania w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki oraz, że nigdy nie sprzedawał leków do hurtowni farmaceutycznej.

Jednak Prezydium ORA wyraziło pozytywną opinię w sprawie cofnięcia zezwolenia, uznając, że zgromadzony w sprawie materiał dowodowy potwierdza okoliczność prowadzenia przez właściciela apteki odwróconego handlu lekami, co świadczy o utracie rękojmi należytego prowadzenia apteki i daje podstawę do cofnięcia zezwolenia na jej prowadzenie.

W tej sytuacji właściciel podmiotu zarzucił izbie, że nie podjęła wszelkich czynności niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy oraz że nie zapewniła stronie czynnego udziału w postępowaniu. Ponadto wniósł o stwierdzenie nieważności uchwały OIA i braku podstaw do oceny czy kierownik rękojmię należytego prowadzenia apteki.

Zdaniem stołecznego WSA, uchwała została wydana bez podstawy prawnej. Nie oceniając faktu prowadzenia przez kierownika nielegalnego handlu lekami z apteki do hurtowni, sąd uznał, że "WIF przed wydaniem decyzji w przedmiocie cofnięcia spółce zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej nie miał obowiązku uruchamiania trybu współdziałania z organami samorządu aptekarskiego, zaś ORA w takiej sytuacji nie miała podstaw do podejmowania postanowienia w formie uchwały opiniującej ten zamiar".

Oznacza to, że uchwała (postanowienie) ORA wydana została bez podstawy prawnej i jako taka dotknięta jest wadą nieważności. W konsekwencji również uchwała - postanowienie NRA dotknięta jest tą samą wadą nieważności, bowiem utrzymuje w mocy nieważną uchwałę - postanowienie ORA. Dlatego też Sąd zdecydował o wyeliminowaniu z obrotu prawnego obu podjętych w niniejszej sprawie uchwał (postanowień), stwierdzając ich nieważność.

"W zaistniałych okolicznościach ORA, w skutek wezwania WIF do zajęcia stanowiska w sprawie, powinna była jedynie poinformować WIF o braku materialnoprawnych podstaw do opiniowania przez nią zamiaru cofnięcia skarżącej spółce zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej" - dodał WSA.

VI SA/Wa 666/17

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH