Spółka prowadząca aptekę chciała nałożenia grzywny na WIF w wysokości miliona zł. Za co?

PRAWO

Autor: orzeczenia.nsa.gov.pl/ rynekaptek.pl   10-12-2020, 08:01

Spółka prowadząca aptekę chciała nałożenia grzywny na WIF w wysokości miliona zł. Za co? Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Spółka prowadząca aptekę wniosła do WSA o ukaranie organu grzywną w wysokości 1.000.000 zł. Grzywnę wymierzyć należało Śląskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Farmaceutycznemu w Katowicach.

Wnioskodawca stwierdził, że pomimo toczących się spraw karnych w przedmiocie i w związku z pełnieniem funkcji publicznej i działania w zorganizowanej grupie przestępczej organ miał wydawać korzystne decyzje administracyjne, które miały na celu utrzymanie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Wnioskodawca powołał się na toczące się postępowania karne i wyrok sądu karnego.

W odpowiedzi WIF wniósł o oddalenie wniosku spółki z uwagi na jego niedopuszczalność – ewentualnie o jego oddalenie.

W jego ocenie organu żądanie wniosku było niedopuszczalne i całkowicie bezpodstawne. Jak wskazał, inspekcja farmaceutyczna cofnęła wnioskodawcy zezwolenie na prowadzenie apteki. Od tej decyzji spółka złożyła odwołanie i według stanu na dzień udzielenia odpowiedzi sprawa była przedmiotem rozpoznania przez organ II instancji – Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Co na to WSA? Przypomniał, że sąd administracyjny rozpoznaje skargi na działanie organów, bezczynność organów, bądź też przewlekłe prowadzenie postępowań przez organy. Procedura wnoszenia skarg na działania, bezczynność organów albo na przewlekłe prowadzenie postępowań przez organy przewiduje, że skargi wnoszone są za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi.

W tym konkretnym przypadku został złożony wniosek o ukaranie organu grzywną. "Brak jednak podstaw do rozpoznania wniosku o wymierzenie organowi grzywny, z uwagi na fakt, że spółka nie wniosła uprzednio żadnej skargi na działanie, bezczynność, albo na przewlekle prowadzenie postępowania administracyjnego przez organ – Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach" - ocenił WSA.

W takiej sytuacji wniosek o ukaranie organu grzywną jest niedopuszczalny. Brak bowiem wyczerpania trybu dopuszczającego możliwość zainicjowania postępowania sądowego w przedmiocie ukarania organu grzywną i wymierzenia przez sąd administracyjny takiej grzywny. Wniosek taki nie może odnieść żadnego skutku i brak jest możliwości jego merytorycznego rozpoznania przez sąd.

WSA odrzucił wniosek.

III SO/Gl 11/20

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH