Sprawozdania z prac komisji nad rządowym pakietem zdrowotnym

PRAWO

Autor: PAP/rynekaptek.pl   03-03-2011, 07:46

Sprawozdania z prac komisji nad rządowym pakietem zdrowotnym

Dzisiaj (3 marca) sejmowa Komisja Zdrowia ma zająć się sprawozdaniami z prac nad rządowym pakietem ustaw zdrowotnych; regulowane w nich jest m.in. wprowadzenie urzędowych cen na leki refundowane.

Chodzi o projekty ustaw: o działalności leczniczej, o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz nowelę ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Komisja Zdrowia ma rozpocząć posiedzenie o godz. 14 – poinformował jej przewodniczący Bolesław Piecha (PiS). Zaznaczył, że wszystkie sprawozdania zostaną przyjęte, jeśli zostaną do czwartku przygotowane. Po przyjęciu projektów, zostaną one skierowane do drugiego czytania w Sejmie.

W środę (2 marca) Komisja Zdrowia zakończyła prace nad projektem ustawy refundacyjnej, która zakłada wprowadzenie urzędowych cen i marż leków finansowanych przez NFZ. Oznacza to, że ceny nie będą mogły być wyższe ani niższe od tych, które zostaną ustalone przez producentów w wyniku negocjacji z Ministerstwem Zdrowia. We wtorek Piecha zapowiedział, że w związku z wątpliwościami dotyczącymi konstytucyjności przepisów projektu, wystąpi do marszałka Sejmu o skierowanie go do Komisji ustawodawczej. Chodzi m.in. o kwestie wolności gospodarczej, podział ryzyka przy przekroczeniu budżetu NFZ na refundację.

Podczas prac zaproponowano poprawkę zmieniającą sposób naliczania marż detalicznych od cen hurtowych leków – marże miałyby być wyższe. Zaproponowano także poprawki doprecyzowujące i redakcyjne.

Projekt przewiduje, że stałą cenę leku refundowanego MZ będzie negocjowało z producentem. Od jej wartości będzie ustalana urzędowa marża hurtowa – w wysokości 5 proc. (obecnie wynosi 8,91 proc.). Zgodnie z projektem ustawy na refundację leków będzie mogło być przeznaczane nie więcej niż 17 proc. z wydatków NFZ na świadczenia zdrowotne. Bezpłatne będą leki mające udowodnioną skuteczność w leczeniu nowotworu złośliwego, choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego, zaburzenia rozwojowego, choroby zakaźnej o szczególnym zagrożeniu epidemicznym oraz leki z programów terapeutycznych i chemioterapii.

W projekcie wprowadza się obowiązek zawierania przez apteki umów z NFZ, w których zobowiążą się one do przestrzegania cen ujętych w obwieszczeniach zawierających wykazy produktów refundowanych. Zgodnie z nowymi przepisami, firmy farmaceutyczne miałyby zwracać część swojego przychodu ze sprzedaży leków refundowanych w przypadku przekroczenia budżetu na refundację. Wprowadzona ma zostać także opłata w wysokości 3 proc. od obrotu lekami refundowanymi.

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH