Sprawozdanie KE: koncerny blokują dostęp generyków do rynku

PRAWO

Autor: Rzeczpospolita/rynekaptek.pl   09-07-2009, 20:16

Sprawozdanie KE: koncerny blokują dostęp generyków do rynku Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Ze sprawozdania końcowego Komisji Europejskiej w sprawie konkurencji w sektorze farmaceutycznym wynika, że wprowadzanie leków generycznych na rynek jest opóźniane, zaś liczba pojawiających się na rynku nowatorskich leków spada.

Badanie sektorowe Secotr Inquiry into Pharmaceuticals wskazuje, że jedną z przyczyn są praktyki stosowane przez producentów, nie można też jednak wykluczyć innych czynników, takich jak niedociągnięcia w otoczeniu regulacyjnym - opisuje wnioski zawarte w raporcie KE Rzeczpospolita.

W tej sytuacji Komisja zamierza intensywniej kontrolować sektor farmaceutyczny pod kątem zgodności ze wspólnotowym prawem ochrony konkurencji, m.in. poprzez stałe monitorowanie porozumień ugodowych zawieranych przez producentów leków innowacyjnych i producentów leków generycznych.

Pierwsze postępowania wyjaśniające w zakresie praktyk ograniczających konkurencję są w toku. W swoim sprawozdaniu Komisja wezwała też państwa członkowskie do ustanowienia przepisów ułatwiających upowszechnianie leków generycznych. W sprawozdaniu zwrócono uwagę na niemal jednogłośne poparcie zainteresowanych stron dla patentu wspólnotowego oraz wyspecjalizowanego systemu sądowego rozstrzygania sporów patentowych w Europie.

- W branży farmaceutycznej potrzeba więcej konkurencji, a mniej biurokracji – ocenia Neelie Kroes, unijna komisarz ds. konkurencji. - Każdy tydzień, każdy miesiąc opóźnienia wprowadzenia leków generycznych na rynek wiąże się z dodatkowymi kosztami dla pacjenta i dla podatnika. Nie zawahamy się przed zastosowaniem przepisów o ochronie konkurencji, tam gdzie opóźnienia te są spowodowane ograniczającymi ją praktykami.

Badanie zostało przeprowadzone na podstawie próby leków, które straciły wyłączność w latach 2000 - 2007 w 17. państwach członkowskich. Stwierdzono, że od chwili wygaśnięcia patentu obywatele czekali na tańsze leki generyczne ponad siedem miesięcy, przez co ponieśli koszty wyższe o 20 procent.

Opóźnienia we wprowadzaniu leków generycznych mają istotne znaczenie, ponieważ po dwóch latach od wejścia na rynek produkty generyczne są średnio o 40 proc. tańsze od leków innowacyjnych. Konkurencja ze strony produktów generycznych prowadzi zatem do znacznego obniżenia cen dla konsumentów.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH