Sprawy karne za podejrzenie udziału WIF w grupie przestępczej. Spółka chciała grzywny dla inspektora

PRAWO

Autor: orzeczenia.nsa.gov.pl/ rynekaptek.pl   13-10-2020, 08:01

Sprawy karne za podejrzenie udziału WIF w grupie przestępczej. Spółka chciała grzywny dla inspektora Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Spółka, wobec której toczy się postępowanie o cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki, próbowała zwrócić uwagę sądu, że jej sprawą zajmuje się WIF, wobec którego toczą się sprawy karne w związku z udziałem w grupie przestępczej. Wniosła o ukaranie organu grzywną.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach rozpatrywał sprawę o wymierzenie grzywny w trybie art. 55 § 1 P.p.s.a Wojewódzkiemu Inspektorowi Farmaceutycznemu, w przedmiocie cofnięcia zezwolenia.

W piśmie z lipca 2020 roku spółka prowadząca aptekę wniosła o ukaranie organu grzywną. Jej zdaniem, grzywnę wymierzyć należało Wojewódzkiemu Inspektorowi Farmaceutycznemu. Sama spółka ma "na pieńku" z inspekcją - WIF prowadzi aktualnie postępowanie administracyjne wszczęte z urzędu w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki.

Jak argumentowała spółka, pomimo toczących się spraw karnych w przedmiocie i w związku z pełnieniem funkcji publicznej i działania w zorganizowanej grupie przestępczej, WIF miał wydawać korzystne decyzje administracyjne, które miały na celu utrzymanie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Powołała się na toczące się postępowania karne i wyrok sądu karnego.

WIF uznał to żądanie za niedopuszczalne i całkowicie bezpodstawne.

Co na to WSA? "Warunkiem koniecznym do zainicjowania postępowania w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny w trybie art. 55 § 1 P.p.s.a. jest uprzednie wniesienie przez wnioskodawcę do tego organu skargi na jego działanie, bezczynność, bądź na przewlekłe prowadzenie przez ten organ postępowania" - napisał sąd.

Procedura wygląda tak, że wpierw skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi. Organ ten jest zobowiązany przekazać skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w zakreślonym przez ustawodawcę terminie 30 dni od jej otrzymania. W razie niezastosowania się do obowiązków, sąd na wniosek skarżącego może orzec o wymierzeniu organowi grzywny.

W omawianej sprawie, spółka złożyła wniosek o ukaranie organu grzywną. "Brak jednak podstaw do rozpoznania wniosku o wymierzenie organowi grzywny, z uwagi na fakt, że strona ta nie wniosła uprzednio żadnej skargi na działanie, bezczynność, albo na przewlekle prowadzenie postępowania administracyjnego przez organ – Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach" - dodaje.

"W takiej sytuacji wniosek o ukaranie organu grzywną w trybie art. 55 § 1 P.p.s.a. jest niedopuszczalny. Brak bowiem wyczerpania trybu dopuszczającego możliwość zainicjowania postępowania sądowego w przedmiocie ukarania organu grzywną i wymierzenia przez sąd administracyjny takiej grzywny. Wniosek taki nie może odnieść żadnego skutku i brak jest możliwości jego merytorycznego rozpoznania przez Sąd" - czytamy w uzasadnieniu.

III SO/Gl 8/20

 

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH