Środowisko farmaceutów czekało na tę ustawę prawie 30 lat

PRAWO

Autor: NIA/ rynekaptek.pl   07-10-2020, 08:01

Środowisko farmaceutów czekało na tę ustawę prawie 30 lat Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

W imieniu farmaceutów serdecznie dziękuję Państwu za merytoryczną i konstruktywną dyskusję. To regulacja, na którą nasze środowisko czekało prawie 30 lat - powiedziała prezes NRA Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, podsumowując obrady sejmowej komisji zdrowia.

6 października br. sejmowa Komisja Zdrowia przyjęła sprawozdanie z prac podkomisji nadzwyczajnej ds. ustawy o zawodzie farmaceuty. Za przyjęciem projektu ustawy głosowało 22 posłów, przeciw 2, a 9 się wstrzymało się od głosu. Projekt trafi teraz pod obrady Sejmu, który zajmie się jego dalszym procedowaniem na posiedzeniu plenarnym.

W związku z pandemią COVID-19 posiedzenie odbyło się w formie hybrydowej. Z ramienia Naczelnej Rady Aptekarskiej uczestniczyli w nim: Elżbieta Piotrowska-Rutkowska – prezes NRA, wiceprezesi NRA: Marek Tomków i Małgorzata Pietrzak oraz Krzysztof Baka – radca prawny NIA. W posiedzeniu wzięli również udział przedstawiciele innych organizacji zrzeszających farmaceutów – Marcin Wiśniewski reprezentujący Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek (ZAPPA) oraz Klaudiusz Gajewski ze Związku Zawodowego Pracowników Farmacji (ZZPF).

W trakcie posiedzenia poseł Paweł Rychlik przedstawił sprawozdanie z prac podkomisji nadzwyczajnej, której był przewodniczącym, podsumowując główne założenia procedowanego projektu. Jak zaznaczył, zasadniczym celem ustawy jest realizacja założeń zawartych w dokumencie Polityka Lekowa Państwa na lata 2018-2022 oraz uregulowanie zasad wykonywania zawodu farmaceuty w ramach jednego aktu normatywnego. Celem projektu jest także wprowadzenie do aptek opieki farmaceutycznej, która pozwoli farmaceutom w pełni wykorzystać ich potencjał.

Ostatecznie Komisja Zdrowia zagłosowała za przyjęciem sprawozdania z prac podkomisji nadzwyczajnej. Za przyjęciem projektu ustawy głosowało 22 posłów, przeciw 2, a 9 się wstrzymało się od głosu. Teraz projekt trafi pod obrady Sejmu, który zajmie się jego dalszym procedowaniem na posiedzeniu plenarnym.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH