Starosta wielicki: sankcja za brak dyżuru jest wręcz konieczna

PRAWO

Autor: Sejm/ rynekaptek.pl   25-02-2021, 13:01

Starosta wielicki: sankcja za brak dyżuru jest wręcz konieczna Starosta chciałby mieć narzędzia do egzekwowania prawa wobec apteki, która nie pełni nocnego dyżuru (fot. LJ)

Postawa właścicieli pojedynczej apteki niepełniącej wyznaczonych jej dyżurów może skutkować podobnymi zachowaniami - właściciele innych aptek mogą poczuć się zachęceni do nieprzestrzegania harmonogramu - obawia się starosta wielicki.

Starosta wielicki napisał do posła Piotra Saka, w którym opisał problem istniejący w powiecie wielickim.

Zgodnie z art. 94 ustawy Prawo farmaceutyczne rada powiatu w drodze uchwały określa rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu, w tym harmonogram dyżurów aptek, także w nocy i w dni wolne od pracy.

"Przedmiotowy przepis, poza kompetencją rady powiatu do uchwalenia takowej uchwały, nie przewiduje żadnych możliwości i środków egzekwowania jego realizacji. Do nierespektowania uchwał rady powiatu w tym zakresie niejednokrotnie dochodzi, ostatnio z takim problemem borykał się powiat wielicki. Wyznaczonych dyżurów nie pełniła zgodnie z harmonogramem apteka przy ul. Leśnej 1A w Wieliczce. Mimo notorycznego niepełnienia dyżurów przez aptekę, władze powiatu nie dysponowały żadnymi środkami mogącymi temu przeciwdziałać" - opisał starosta.

Jego zdaniem, sytuacja taka jest wysoce niewłaściwa.

"Apteka niepełniąca wyznaczonych dyżurów pozbawia mieszkańców dostępu do leków i tym samym naraża ich życie i zdrowie. Dodatkowo, taka postawa właścicieli pojedynczej apteki w danym powiecie może skutkować podobnymi zachowaniami, właściciele innych aptek mogą poczuć się zachęceni do nieprzestrzegania harmonogramu przez brak jakichkolwiek wynikających z tego konsekwencji" - informuje.

- Jakkolwiek nie należy negować możliwości istnienia i stosowania lex imperfecta – przepisów prawnych pozbawionych sankcji, to jednak w konkretnych przypadkach zauważyć należy, że sankcja jest wręcz konieczna. Będzie tak wtedy, kiedy istnieć będzie znaczące ryzyko nieprzestrzegania danego przepisu połączone z dużym znaczeniem konieczności jego przestrzegania - dodał.

W jego ocenie przepisem takim jest przepis o godzinach dyżurów aptek ogólnodostępnych.

"Zapewnienie dostępu do aptek i leków ma ogromne znaczenie, zwłaszcza obecnie w czasie epidemii. Rady powiatu lub starostowie powinni dysponować możliwością wyciągania konsekwencji wobec aptek niestosujących się do uchwał o godzinach dyżurów. Należałoby więc rozważyć wprowadzenie w ustawie Prawo farmaceutyczne tego typu uprawnień" - uważa starosta.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH