System Braille’a nie na wszystkich opakowaniach leków

PRAWO

Autor: MZ, LJ/rynekaptek.pl   22-09-2009, 12:58

System Braille’a nie na wszystkich opakowaniach leków Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Ministerstwo Zdrowia przekazało do uzgodnień zewnętrznych projekt rozporządzenia w sprawie kategorii produktów leczniczych, na których opakowaniach zewnętrznych nie umieszcza się nazwy produktu leczniczego w systemie Braille’a.

Według obowiązujących regulacji, co do zasady, nazwę produktu leczniczego umieszcza się w systemie Braille’a na opakowaniach zewnętrznych wszystkich produktów leczniczych, za wyjątkiem produktów leczniczych weterynaryjnych oraz produktów leczniczych stosowanych wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.

Zdaniem ministra zdrowia, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo stosowania produktu leczniczego, sposób jego podania lub wielkość jego opakowania, zwolnione mogą być również te produkty, które są przeznaczone do podawania wyłącznie przez lekarza, lekarza dentystę, felczera, pielęgniarkę, położną lub ratownika medycznego, czego przykładem mogą być szczepionki, produkty lecznicze radiofarmaceutyczne, czy też immunologiczne produkty lecznicze.

- Z uwagi na charakter wyżej wskazanych produktów leczniczych umieszczanie na ich opakowaniu zewnętrznym nazwy produktu leczniczego w systemie Braille’a nie jest tym samym konieczne, gdyż nawet w przypadku podania wyżej wymienionej informacji w systemie Braille’a, nie umożliwiłoby to ich bezpiecznego stosowania przez osoby niewidome i słabowidzące – czytamy w uzasadnieniu projektu rozporządzenia.

Termin zgłaszania uwag upływa 29 września br.

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH