Szczepienia w aptekach. Senackie komisje zagłosowały. Co rekomendują?

PRAWO

Autor: Luiza Jakubiak   13-05-2021, 09:12

Szczepienia w aptekach. Senackie komisje zagłosowały. Co rekomendują? Senatorowie komisji zdecydowali o odrzuceniu 4 poprawek sejmowych (fot. LJ)

Senatorowie trzech komisji przegłosowali poprawki, które m.in. usuwają z nowelizacji ustawy przyjętej przez Sejm możliwość wykonywania szczepień w aptekach.

13 maja odbyło się wspólne posiedzenie trzech senackich komisji: Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Zdrowia.

Ich członkowie planowali zająć jednolite stanowisko wobec nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Ponieważ zakres tematyczny obejmował nie tylko problemy oświatowe, marszałek Senatu skierował ustawę do tych trzech gremiów.

Głos komisji zdrowia

Stanowisko senackiej komisji zdrowia, podczas posiedzenia Senatu 12 maja przedstawiała Alicja Chybicka.

- Podstawowa zmiana będąca przyczyną podjęcia tejże inicjatywy ustawodawczej dotyczy zwiększenia w 2021 r. kwoty rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Do ustawy tej został także wpisany system szczepień w aptekach. Intencją Ministerstwa Zdrowia było tu wprowadzenie dodatkowych szczepień przeciw COVID-19, ale generalnie chodzi tu także o wszystkie inne szczepienia, o czym na posiedzeniu komisji mówiła wiceminister zdrowia Anna Goławska - wyjaśniała senator.

Dodała: - Przewodnicząca naszej komisji, senator Beata Małecka-Libera, zauważyła, że w toku prac nad ustawą w Sejmie została wprowadzona poprawka dająca możliwość szczepień w ogólnodostępnych aptekach. Zaznaczyła jednak, że taka zmiana powinna zostać wprowadzona oddzielnie, poprzez nowelizację prawa farmaceutycznego. Przypomniała, że senatorowie już wielokrotnie wskazywali na potrzebę zmiany przepisów, tak aby w aptekach możliwa była działalność związana ze szczepieniami, np. przeciwko grypie, czy badaniami profilaktycznymi, tak jak ma to miejsce w krajach Unii Europejskiej.

Przypomniała też, że podczas posiedzenia komisji, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, apelowała, aby przyjąć zapis o szczepieniu w aptekach pomimo tego, że jest on pewnego rodzaju wrzutką do ustawy. Umożliwi to wykonywanie szczepień w aptekach. Jak mówiła, szczepienia w aptekach są wykonywane w 13 krajach w Europie. Wiceminister Goławska jeszcze raz wyjaśniła, że intencją Ministerstwa Zdrowia było wpisanie aptek w system szczepień.

Rozbieżności senackich komisji

O ile komisja edukacji rekomendowała przyjęcie ustawy bez poprawek, a komisja zdrowia wniosła poprawkę dotyczącą subwencji oświatowej, o tyle senator sprawozdawca komisji samorządu terytorialnego Janusz Gromek oświadczył podczas wczorajszego (12 maja) posiedzenia Senatu, iż komisja wnosi o wykreślenie z ustawy tych przepisów, które nie dotyczą oświaty.

Senatorowie tej komisji wprowadzili więc poprawki o wykreślenie z tytułu ustawy wyrazów „oraz niektórych innych ustaw” oraz skreślenie  art. 2–5.

Art 2: W aptekach ogólnodostępnych, spełniających wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 97 ust. 5 i art. 98 ust. 5, mogą być przeprowadzane szczepienia ochronne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi".

Co zatem wspólnie ustalili senatorowie?

Senatorowie odrzucili wniosek o przejęcie ustawy bez poprawek.

Przegłosowali zaś cztery pozostałe poprawki. A zatem rekomendują senatorom zmianę wysokości subwencji oświatowej, a także wykreślenie z tytułu ustawy wyrazów „oraz niektórych innych ustaw” oraz skreślenie art. 2–5.

Czyli również przepisu o szczepieniach wykonywanych w aptekach.

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH