Tajemnice kodu EAN

PRAWO

Autor: Katarzyna Bondaryk, Judyta Kruk/rynekaptek.pl   12-04-2011, 07:25

Tajemnice kodu EAN Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Problematyka nadawania i zmiany trzynastocyfrowego kodu EAN produktów leczniczych, stale nastręcza problemów uczestnikom rynku farmaceutycznego.

Dla rozwiania wszelkich wątpliwości związanych z kodami EAN należy zgłębić istotę nadawania kodów produktom leczniczym, a także przeanalizować, w jakich przypadkach wymagana jest zmiana tego kodu. 

Czym właściwie jest kod EAN
Zasadą jest, iż kod EAN jest numerem nadawanym przez producenta towaru. Na rynku produktów leczniczych sytuacja wygląda jednak inaczej.

Kod EAN 13 jest numerem przydzielonym przez Ministra Zdrowia, w pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu. Od dnia 1 maja pozwolenia na dopuszczenie do obrotu będzie wydawał Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Kod EAN identyfikuje każde zarejestrowane w Polsce opakowanie produktu leczniczego. Dla przydzielenia kodu ważna jest substancja czynna, moc, postać, dawka leku, a także wielkość i rodzaj opakowania.

Elementy kodu
W praktyce oznacza to, iż inny kod będzie miało opakowanie leku X z ilością substancji czynnej 1mg, a inny kod opakowanie leku X z ilością substancji czynnej 2 mg, a także różne kody EAN będą miały leki o tej samej mocy, np. sprzedawane w opakowaniach po 10 i po 20 tabletek.   

Opakowania leków muszą być oznaczane kodem EAN, który został przydzielony przez Ministra (od 1 maja przez Prezesa URPL) w pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu.
 

Na kod EAN składają się następujące elementy:
trzy pierwsze cyfry - 590 - to prefiks EAN dla organizacji krajowej EAN w Polscecztery
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH