Taki model dystrybucji wykluczałby część podmiotów z obrotu

PRAWO

Autor: Sejm   18-05-2021, 17:02

Taki model dystrybucji wykluczałby część podmiotów z obrotu W opinii Głównego Inspektora Farmaceutycznego postulowane rozwiązanie budzi też istotne wątpliwości co do jego zgodności z zasadą równości przedsiębiorców (fot. Pixabay)

Gdyby pozwolono wytwórcom leków roślinnych na hurtową sprzedaż swoich produktów, stworzyłoby to precedens, otwierający ścieżkę do przyjęcia analogicznego modelu dystrybucji dla innych producentów.

Parlamentarny Zespół ds. Ekologii i Polskiego Zielarstwa przygotował projekt zmian w zakresie leków roślinnych.

Wytwórca hurtownikiem?

Jedna z nich zakłada zmianę art. 72 ust. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, polegającą na umożliwieniu wytwórcom produktów leczniczych roślinnych, określonych w art. 2 pkt. 33a ustawy, prowadzenia obrotu hurtowego własnymi produktami.

Do tej propozycji odniósł się Główny Inspektor Farmaceutyczny.

- Zmienia ona w sposób zasadniczy model dystrybucji produktów leczniczych. Aktualnie zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, wytwórca lub importer produktów leczniczych jest uprawniony do prowadzenia dystrybucji produktów leczniczych wytworzonych lub importowanych, przy czym zasadą jest dystrybuowanie produktów do hurtowni farmaceutycznej - wyjaśnia aktualny stan prawny.

Możliwe byłyby wykluczenia

Ustawodawca w art. 42 ust. 1 pkt 2 lit. b i c ww. ustawy dopuścił dystrybucję produktów leczniczych bezpośrednio od wytwórcy lub importera do podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w tym szpitali oraz do jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi w zakresie produktów krwiopochodnych, rekombinowanych koncentratów czynników krzepnięcia oraz desmopresyny z uwagi na ich szczególną rolę w systemie ochrony zdrowia.

- Jednak propozycja zmiany, która miałaby polegać na dopuszczeniu sprzedaży bezpośredniej od wytwórcy do bezpośrednich odbiorców produktów leczniczych roślinnych (apteki, punkty apteczne,sklepy zielarskomedyczne i inne sklepy obrotu pozaaptecznego) wymagałoby dokonania głębokiej analizy oraz uzgodnienia z przedsiębiorcami prowadzącymi obrót hurtowy produktami leczniczymi, którzy mają zostać wykluczeni z obrotu produktami leczniczymi roślinnymi - ocenia GIF.

Wątpliwości co do zgodności z zasadą równości

W opinii Głównego Inspektora Farmaceutycznego postulowane rozwiązanie budzi też istotne wątpliwości co do jego zgodności z zasadą równości przedsiębiorców szczególnie eksponowaną w przepisach ustawy – Prawo przedsiębiorców, albowiem stawiłoby wyraz prawnego i ekonomicznego uprzywilejowania wytwórców produktów leczniczych roślinnych, określonych w art. 2 pkt. 33a ustawy względem pozostałych wytwórców produktów leczniczych.

"Wskazać również należy, że proponowana zmiana przepisów może stworzyć precedens, otwierający ścieżkę do przyjęcia analogicznego modelu dystrybucji dla innych producentów" - dodał GIF.

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH