Takie działania powodują brak zaufania do organów samorządowych

PRAWO

Autor: orzeczenia.nsa.gov.pl/ rynekaptek.pl   06-09-2017, 10:08

Takie działania powodują brak zaufania do organów samorządowych Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie nie miał wątpliwości, że nawet szczególna rola apteki i wymóg zapewnienia dostępności do świadczeń, nie może być podstawą do nadmiernego obciążenia obowiązkiem pracy i nie może mieć charakteru dowolnego.

Rada Powiatu w Szczytnie, po zasięgnięciu opinii wójtów, burmistrzów gmin powiatu oraz Okręgowej Izby Aptekarskiej, podjęła w 2016 roku uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Szczycieńskim w roku 2017.

Uchwała w załączniku nr 2 zawiera harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy. Uchwała nie zawiera uzasadnienia.

Niesprawiedliwy podział
Jeden z właścicielek apteki wezwała Radę Powiatu w Szczytnie do usunięcia naruszenia prawa, zarzucając radnym, że w podjętej uchwale brak jest kryteriów, w oparciu o które przyjęto harmonogram.

Samorządowcy ustalając grafik dyżurów - w opinii skarżącej - w nierównym stopniu obciążyli apteki dyżurami. Z przygotowanego zestawienia wynikało, że inne apteki miały wyznaczone po 19 dyżurów, podczas gdy na aptekę należącą do kobiety nałożono obowiązek pełnienia aż 27 takich "nocek".

W przypadku jednej z aptek, której wyznaczono mniejszą liczbę dyżurów, radni argumentowali, że wynika to z powodu "umiejscowienia drzwi z tyłu budynku" (sic!).

Do projektu tej uchwały negatywnie ustosunkowała się Okręgowa Izba Aptekarska, zaś Rada w treści uchwały nie odniosła się do tej negatywnej opinii.

Po północy nic się nie dzieje
Właścicielka apteki podniosła ponadto, iż naruszone zostało jej prawo do pracy w bezpiecznych warunkach, bowiem będąc jedynym magistrem farmacji pracuje codziennie 12 godzin. Pozostając w miejscu pracy na dyżurze nocnym jej czas pracy wydłużałby się o kolejne 12 godzin bez przerwy i odpoczynku.

Wskazała także na swoją wieloletnią praktykę, z której wynika, że w godzinach 22-24 brak jest zainteresowania realizacją recept, a średnia ilość pacjentów w tym czasie to trzy osoby. Sprzedaż prezerwatyw, pojemników na mocz, czy testów ciążowych nie uzasadnia pracy apteki w godzinach nocnych. Po godzinie 24 nie są realizowane żadne transakcje.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH