Technik na stażu: wydawała leki receptowe zalogowana jako kierownik apteki

PRAWO

Autor: orzeczenia.ms.gov.pl, LJ/ rynekaptek.pl   17-11-2017, 09:03

Technik na stażu: wydawała leki receptowe zalogowana jako kierownik apteki Na ogół nikt nie sprawował nadzoru nad wykonaniem czynności przez stażystę

Sąd rozstrzygał sprawę technik farmaceutycznej, która odbywała staż w sieci aptek. Podpisała z pracodawcą umowę wiążącą ją karami umownymi, jeśli odejdzie z pracy przed ustalonym terminem, w zamian za szkolenia, których nie było. Przy okazji ujawniono, jak wygląda praktyka pracy w takich aptekach.


Spółka: oddaj kasę
27 listopada 2015 r. kobieta złożyła na ręce kierownika apteki oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę za dwutygodniowym wypowiedzeniem, którego okres upływał z dniem 12 grudnia 2015 r. Powodem rozwiązania umowy były nieodpowiednie warunki pracy (niska temperatura w pomieszczeniu), opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia i brak szkoleń specjalistycznych.

W reakcji na to, spółka poinformowała kobietę, że w związku ze złożonym przez nią wypowiedzeniem umowy o pracę oraz umowy o podnoszenie kwalifikacji koszty szkolenia za okres 01.09.2014 – 12.12.2015 r. wynoszą 7.693,55 zł i że jest ona zobowiązana do ich zwrócenia w terminie 30 dni do kasy apteki.

Technik uznała, że nie ma obowiązku zwrotu żądanych przez spółkę kosztów szkolenia z uwagi na nieprzeprowadzenie przez pracodawcę dodatkowych szkoleń wykraczających poza zakres obowiązujących praktyk i tym samym nie poniósł dodatkowych kosztów szkolenia.

Spółka stała na stanowisku, że w toku praktyki w aptece, stażystka nie tylko podniosła swoje kwalifikacje związane ze stażem, ale została też przeszkolona w zakresie marketingu i merchandisingu aptecznego na poziomie wykraczającym poza granice obowiązkowego stażu. Stażystka z kolei twierdziła, że w toku praktyki w aptece nie uzyskała żadnej wiedzy praktycznej i teoretycznej od pracodawcy, w szczególności patrona stażu, oraz że pracodawca w żadnym zakresie nie ponosił kosztów dodatkowych szkoleń, o których mowa w umowie o podnoszeniu kwalifikacji.

Co na to sąd?
Sąd ustalił, że kobieta podejmując pracę w ramach stażu w aptekach spółki została po prostu skierowana do wykonywania obowiązków sprzedawcy leków i innych wyrobów medycznych oferowanych przez poszczególne apteki na podstawie umowy o pracę na czas określony (staż). Pracodawca nie zapewnił jej odbycia stażu realizującego program praktyk i technika farmaceutycznego.
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH