Uchwały ws. grafiku dyżurów: proste błędy proceduralne skazują je na nieważność

PRAWO

Autor: Orzeczenia NSA   10-06-2021, 08:31

Uchwały ws. grafiku dyżurów: proste błędy proceduralne skazują je na nieważność Radni ponownie polegli na braku zachowaniu przepisów proceduralnych w sprawie ustalania grafiku dyżurów aptek Fot. ShutterStock Data dodania: 20 grudnia 2022

W kolejnej sprawie o grafik dyżurów aptek radni powiatowi przegrali w sądzie z uwagi na brak przestrzegania poprawności trybu podjęcia uchwały ustanawiającej plan dyżurów.

Tym razem sprawa dotyczy uchwały określającej rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu gostyńskiego podjętej w styczniu 2021 roku. Nakładała ona obowiązek dyżurów w okresie od 1 lutego 2021 r. do 18 lipca 2021 r. w godz. od 22.00 do 8.00.

W uzasadnieniu uchwały wskazano, że jej projekt w październiku 2020 roku przesłano do zaopiniowania Okręgowej Izbie Aptekarskiej, która zaopiniowała ją negatywnie.  

Izba aptekarska zaskarżyła uchwałę, zarzucając radzie powiatu naruszenie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, przez niezasięgnięcie opinii samorządu aptekarskiego w stosunku do zaskarżonej uchwały. 

Oceniła, że stosowne opinie samorządu aptekarskiego i wójtów (burmistrzów) gmin z terenu powiatu zasięgnięto w stosunku do poprzednio obowiązującej w tym przedmiocie uchwały organu z listopada 2020 r., która zmieniała uchwałę z kwietnia 2020 roku.

Mimo że Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrokiem z 4 grudnia 2020 roku stwierdził nieważność uchwały z kwietnia 2020 roku. Wskutek tego zmieniająca ją uchwała z listopada 2020 roku również jest nieważna.

Jak tłumaczyła to rada? "Zachodziła konieczność szybkiego określenia harmonogramu dostępności świadczeń w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w okresie od 1 lutego 2021 r. do 18 lipca 2021 r., stąd organ uznał, że opinia samorządu aptekarskiego z października 2020 r. i opinie wójtów (burmistrzów) dotyczące uchwały z listopada 2020 r. dotyczą także zaskarżonej uchwały ze stycznia 2021 roku" - stwierdzili radni.

"Sąd w powyższym wyroku stwierdził nieważność uchwały z kwietnia 2020 r. głównie z powodu braku jej uzasadnienia" - dodali.

WSA nie miał wątpliwości, że uchwała ze stycznia 2021 roku jest nieważna.

"Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie określa, w drodze uchwały, rada powiatu, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów) gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego" - przypomniał.

W pierwszej kolejności sąd ocenia poprawność trybu podjęcia uchwały.

W tym przypadku, pominięcie wskazanych wyżej opinii - zarówno samorządu aptekarskiego, jaki wójtów (burmistrzów) gmin - jest istotnym naruszeniem tego trybu, nawet jeżeli opinie są niewiążące dla organu.

W przypadku opinii negatywnej ma on bowiem obowiązek odniesienia się w uzasadnieniu uchwały, dlaczego nie została ona uwzględniona.

III SA/Po 362/21

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH