UoZF: kluczowe poprawki Senatu z negatywną rekomendacją sejmowej komisji zdrowia

PRAWO

Autor: LJ/ rynekaptek.pl   08-12-2020, 17:52

UoZF: kluczowe poprawki Senatu z negatywną rekomendacją sejmowej komisji zdrowia Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Posłowie sejmowej komisji zdrowia negatywnie zarekomendowali część poprawek przyjętych kilka dni temu przez Senatorów. Wśród nich m.in. tę o uporczywości naruszania samodzielności zawodowej farmaceuty.

Kilka poprawek merytorycznych i redakcyjnych zostało zaopiniowanych pozytywnie. W pozostałych przypadkach Komisja negatywnie rekomendowała poprawki.

Co zaproponowali Senatorowie, a co negatywnie ocenili posłowie komisji?

W opinii Senatu przeprowadzanie szczepień ochronnych przez farmaceutów byłoby uzupełnieniem katalogu czynności podejmowanych przez nich w ramach świadczenia opieki farmaceutycznej.

W związku z zasadą samodzielności wykonywania zawodu farmaceuty jako zawodu medycznego oraz rozszerzeniem zakresu opieki farmaceutycznej, Senat przyjął, że farmaceuci, będący aptekarzami, powinni podlegać obowiązkowej odpowiedzialności za szkody będące następstwem udzielania świadczeń opieki farmaceutycznej i usług farmaceutycznych albo niezgodnego z prawem zaniechania ich udzielenia. Wprowadzono obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Nie znalazła też uznania poprawka dotycząca kwestii określenia "uporczywie" lub "rażąco" w kontekście naruszania samodzielności zawodowej farmaceuty i możliwości na tej podstawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki.

- Słowo "uporczywy" spowoduje, że przepis ten będzie martwy - mówiła podczas posiedzenia komisji Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes NRA.

Z kolei Marcin Piskorski, prezes ZPA PharmaNET, wnioskował o poparcie tych senackich poprawek, bo one przywracają ustawę do wersji rządowej.

Senatorowie przyjęli również propozycję brzmienia art. 83 w pkt 17w lit. b, ust. 2a i 2b:

2a. Jeżeli naruszenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, dotyczą uniemożliwiania przez podmiot prowadzący aptekę, punkt apteczny lub hurtownię farmaceutyczną realizacji zadań przez kierownika apteki, punktu aptecznego lub osobę odpowiedzialną w hurtowni farmaceutycznej, właściwy organ może nakazać usunięcie stwierdzonych uchybień w wyznaczonym terminie. W przypadku nieusunięcia uchybień w terminie organ może nakazać w drodze decyzji unieruchomienie hurtowni farmaceutycznej lub jej części, apteki lub punktu aptecznego na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

W opinii Senatorów, ten przepis pozawala zachować zasadę proporcjonalności i subsydiarności – sankcja najbardziej dotkliwa powinna mieć miejsce dopiero w razie braku osiągnięcia celu przy pomocy środków mniej dotkliwych. "Poprawka wprowadza gradację środków stosowanych w razie naruszeń przepisów o obrocie produktami leczniczymi: unieruchomienie placówki dopiero w przypadku nieusunięcia uchybień w wyznaczonym terminie" - uzasadniali Senatorowie.

Jednak posłowie negatywnie zaopiniowali tę senacką zmianę.

10 grudnia posłowie wysłuchają sprawozdania sejmowej komisji zdrowia, którą przedstawi poseł Paweł Rychlik.

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH