UoZF w komisji zdrowia. Kto może być kierownikiem apteki i o sprawowaniu OF

PRAWO

Autor: sejm/ rynekaptek.pl   06-10-2020, 08:01

UoZF w komisji zdrowia. Kto może być kierownikiem apteki i o sprawowaniu OF Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Podmiot prowadzący aptekę ma obowiązek umożliwić aptekarzowi samodzielne podejmowanie decyzji w zakresie sprawowania opieki farmaceutycznej, udzielania usług farmaceutycznych lub wykonywania zadań zawodowych w zakresie, w jakim są one związane z prowadzoną przez ten podmiot działalnością - brzmi jeden z przepisów ustawy o zawodzie farmaceuty, która dzisiaj będzie procedowana.

6 października sejmowa komisja zdrowia rozpatrzy sprawozdanie podkomisji rozpatrującej rządowy projekt ustawy o zawodzie farmaceuty. W sumie odbyły się 4 posiedzenia (27 maja, 23 lipca, 14 i 24 września 2020 r.). Efektem jest projekt, którym dzisiaj zajmą się posłowie.

W trakcie posiedzeń podkomisji, dokonano kilku zmian, co spotkało się z reakcją części środowiska.

"W czasie prac w podkomisji, do projektu trafiły zapisy, które umożliwią Inspekcji Farmaceutycznej arbitralną decyzją urzędniczą zamknąć każdą hurtownię farmaceutyczną, aptekę i punkt apteczny w Polsce. Wzbudziło to protest organizacji pracodawców, które apelują o powrót do pierwotnej, rządowej wersji projektu" - napisały organizacje.

Co zaproponowano w projekcie?

Art. 35. 1. Aptekarz samodzielnie podejmuje decyzje w zakresie sprawowania opieki farmaceutycznej, udzielania usług farmaceutycznych oraz wykonywania zadań zawodowych, kierując się wyłącznie dobrem pacjenta i nie jest związany w tym zakresie poleceniem służbowym.

2. Podmiot prowadzący aptekę, punkt apteczny lub dział farmacji szpitalnej ma obowiązek umożliwić aptekarzowi samodzielne podejmowanie decyzji w zakresie sprawowania opieki farmaceutycznej, udzielania usług farmaceutycznych lub wykonywania zadań zawodowych w zakresie, w jakim są one związane z prowadzoną przez ten podmiot działalnością.

Art. 78 ust. 3. Farmaceucie, o którym mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1 i 6, realizującemu ustawiczny rozwój zawodowy przysługuje na jego wniosek urlop szkoleniowy w wymiarze do 6 dni roboczych rocznie, płatny według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Termin urlopu szkoleniowego jest uzgadniany każdorazowo z pracodawcą. Farmaceuta ma obowiązek niezwłocznie przedstawić pracodawcy dokument poświadczający jego udział w formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych, o których mowa w art. 43 ust. 2.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH