Ustawa narusza konstytucyjną zasadę proporcjonalności?

PRAWO

Autor: Senat, LJ/ rynekaptek.pl   19-04-2017, 13:01

Ustawa narusza konstytucyjną zasadę proporcjonalności? Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Nowelizacja prawa farmaceutycznego wprowadza istotne zmiany w zakresie zezwoleń na prowadzenie aptek. Należy się zastanowić czy wprowadzone zmiany do należycie wyważają ochronę interesów - pisze w swoich uwagach Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu.

Z uzasadnienia wynika, iż przyczyną wprowadzonych zmian jest nieprzestrzeganie przepisów Prawa farmaceutycznego dotyczących m.in. koncentracji aptek (art. 99 ust. 3 pkt 2 – prowadzenie więcej niż 1% aptek ogólnodostępnych na terenie województwa).

Remedium na taką sytuację ustawodawca widzi we wprowadzeniu kolejnego obostrzenia w art. 99 (i innych), mimo że wydaje się, iż problem łączy się w bardzo poważnej części ze stosowaniem przepisów dotychczasowych i ich egzekwowaniem - czytamy w opinii Biura.

Dalej: - Nowo wprowadzone przepisy preferują jedną grupę podmiotów, która ma zapewnić prawidłowe funkcjonowanie aptek jako placówek o szczególnym statusie w ochronie zdrowia. Wydaje się jednak, ze uprawnienia właścicielskie nie mogą mieć bezpośredniego wpływu na ochronę zdrowia i bezpieczeństwo pacjentów.

"Gwarancję tych wartości daje wykształcenie farmaceutów oraz ich postawa przy wykonywaniu obowiązków. Farmaceuci są grupą zaufania publicznego. Kompetencje i zasady etyki zawodowej farmaceutów zapewniają właściwe wykonywanie zawodu, zagwarantowane odpowiedzialnością zawodową przed sądem aptekarskim, a odpowiedzialność ta jest uregulowana ustawowo, co stanowi zabezpieczenie interesów osób, których prawa zostały naruszone" - oceniają senaccy prawnicy.

"Zapewnienie uprawnień właścicielskich wyłącznie farmaceutom nie wyeliminuje charakteru apteki jako placówki będącej częścią systemu ochrony zdrowia, a jednocześnie podmiotem wykonującym działalność gospodarczą, którego cel jest komercyjny" - piszą dalej.

W dokumencie oceniono, że przyjęta nowelizacja powoduje ścisłe ograniczenia podmiotowe i przedmiotowe (liczba prowadzonych aptek, kryteria geograficzne i demograficzne).

"Ich skutek będzie miał bez wątpienia odzwierciedlenie w sferze swobody prowadzenia działalności gospodarczej, a także jej zakresu i swobody konkurencji. Czy zatem zasada ochrony zdrowia publicznego w świetle konstytucyjnej zasady proporcjonalności otrzymała proporcjonalne preferencje w stosunku do zasad wyżej wymienionych?

- Odpowiedź nie wydaje się oczywista. W swojej opinii prof. B. Banaszak dopatruje się naruszenia: zasady zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa (art. 2 Konstytucji RP), zasady wolnej konkurencji stanowiącej element gospodarki rynkowej gwarantowanej w art. 20 Konstytucji RP, wolności gospodarczej gwarantowanej w art. 22 Konstytucji RP, zasady proporcjonalności – art. 31 ust. 1 Konstytucji RP, prawa do własności i prawa dziedziczenia gwarantowanych w art. 64 Konstytucji RP - oceniają juryści.

Całość opinii wraz z uwagami szczegółowymi w załączniku

Podobał się artykuł? Podziel się!

DO POBRANIA


comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH