Ustawa o zawodzie farmaceuty nie pozbawia w żaden sposób przedsiębiorcy prawa do prowadzenia apteki

PRAWO

Autor: Senat/ rynekaptek.pl   26-11-2020, 21:05

Ustawa o zawodzie farmaceuty nie pozbawia w żaden sposób przedsiębiorcy prawa do prowadzenia apteki Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

27 listopada o godzinie 8.00 senatorowie komisji zdrowia rozpatrzą wnioski zgłoszone na 18. posiedzeniu Senatu do ustawy o zawodzie farmaceuty. 26 listopada Senatorowie mogli wysłuchać sprawozdania z prac komisji zdrowia i zadawać pytania.

26 listopada odbyła się debata nad ustawa o zawodzie farmaceuty.

- Przedmiotowa ustawa to była bardzo oczekiwana ustawa przez środowisko farmaceutyczne. Jest ona analogiczna, do ustaw takich jak ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawa o zawodach pielęgniarki i położonej, ustawa o zawodzie fizjoterapeuty. Nasi koledzy farmaceuci jako przedstawiciele zawodu medycznego doczekali się w końcu swojej ustawy, która reguluje wykonywanie tego zawodu - mówiła senator sprawozdawca Agnieszka Gorgoń-Komor.

Zawód farmaceuty dotychczas nie miał swoich regulacji prawnych, wobec tego ta ustawa jest jednym z elementów porządkowania systemu ochrony zdrowia. Bez wątpienia ustawa o zawodzie farmaceuty podnosi rangę tego zawodu oraz reguluje ważne kwestie pomiędzy właścicielami aptek a pracownikami.

Jak przypomniała senator, zgodnie z ustawą, w ramach tej opieki farmaceuta uprawniony jest do: prowadzenia konsultacji farmaceutycznych; dokonywania przeglądów lekowych, wraz z oceną farmakoterapii; opracowywania indywidualnego planu opieki farmaceutycznej, z uwzględnieniem problemów lekowych pacjenta; wykonywania prostych badań diagnostycznych; wystawiania recept w ramach kontynuacji zaleceń lekarskich. Przy tych receptach mogę się zatrzymać, gdyż uważam, że nasi koledzy farmaceuci mogą mieć też pieczę nad tzw. polipragmazją, nad tym, żeby starsi pacjenci nie dublowali leków o różnych nazwach handlowych. Tak że tutaj upatruje się dużej roli farmaceutów.

Nowym rozwiązaniem jest też usługa farmacji klinicznej – jest to element usługi farmaceutycznej – która jest definiowana jako „działania na rzecz zwiększenia skuteczności, bezpieczeństwa i zasadności, w tym także ekonomicznej, użycia produktów leczniczych oraz wsparcie lekarza prowadzącego leczenie w zakresie farmakoterapii, realizowane przez farmaceutę w podmiocie wykonującym działalność leczniczą na rzecz pacjenta”.

Punkty sporne
Senator wspomniała, iż w toku dyskusji pojawiła się różnica zdań między przedstawicielami Naczelnej Rady Aptekarskiej a przedsiębiorcami, która dotyczyła przede wszystkim tego, aby ustawa zapewniła niezależne wykonywanie zawodu farmaceutom, także przy podejmowaniu decyzji co do gospodarki lekami.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH