Utylizacja leków odurzających i psychotropowych

PRAWO

Autor: OIA Katowice/rynekaptek.pl   13-04-2011, 10:04

Utylizacja leków odurzających i psychotropowych Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Śląska Izba Aptekarska informuje o zasadach utylizacji i usunięcia ze stanu apteki przeterminowanych produktów leczniczych zawierających środki odurzające, substancje psychotropowe i prekursory kategorii 1, na terenie województwa śląskiego.

1 – Przeterminowanych produktów nie należy ściągać ze stanu do zakończenia opisanych czynności.

2 – Opisane czynności przeprowadza osoba odpowiedzialna (przedsiębiorca prowadzący aptekę lub hurtownię farmaceutyczną ewentualnie jej kierownik). Do reprezentowania osoby odpowiedzialnej podczas unieszkodliwiania może zostać udzielone pełnomocnictwo cywilno-prawne innej osobie.

3 – Osoba odpowiedzialna występuje z wnioskiem do Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego o zabezpieczenie produktów leczniczych zawierających środki odurzające, substancje psychotropowe i prekursory kategorii 1, którym upłynął termin ważności, a znajdują się na stanie apteki.

4 – Jako załącznik do wniosku należy dołączyć dokładny spis, który uwzględnia: a) nazwę handlowa produktu leczniczego zawierającego w swoim składzie środek odurzający, substancje psychotropowa lub prekursor kategorii 1, b) ilość, c) dawkę, d) numer serii, e) datę ważności, f) numer faktury stanowiącej dowód zakupu, g) datę wystawienia faktury stanowiącej dowód zakupu.

5 - Na podstawie pisemnego zawiadomienia przedstawiciel Śląskiego Wojewódzkiego
Inspektora Farmaceutycznego:

a) telefonicznie uzgadnia termin zabezpieczenia,

b) dokonuje w obecności osoby odpowiedzialnej w miejscu prowadzenia działalności zabezpieczenia produktów leczniczych przeznaczonych do unieszkodliwienia poprzez oklejenie i opieczętowanie pojemnika zbiorczego (proszę przygotować możliwie małe kartonowe pudełko, w którym zmieszczą się produkty przeznaczone do utylizacji, papierową taśmę klejącą do dokładnego oklejenia całego pudełka, a następnie opieczętowania przez inspektora).

c) z przeprowadzonych czynności zabezpieczenia inspektor sporządza protokół, w którym określa termin przekazania zabezpieczonych produktów leczniczych do unieszkodliwienia,
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH