W aptece sprzedaż leków jest kontrolowana. W sklepie zielarskim nie

PRAWO

Autor: Sejm   18-05-2021, 15:02

W aptece sprzedaż leków jest kontrolowana. W sklepie zielarskim nie W aptece pracuje farmaceuta lub technik farmaceutyczny. W sklepie zielarskim osoba z wykształceniem średnim. To przekłada się na możliwości prowadzenia sprzedaży wysyłkowej leków (fot. LJ)

Jeśliby sklepy zielarsko - medyczne miały prowadzić sprzedaż wysyłkową leków, to wpierw musiałyby zmienić się wymagania dla zatrudnionych tam osób.

Parlamentarny Zespół ds. Ekologii i Polskiego Zielarstwa zorganizował 17 maja br. dyskusję na temat konieczności nowelizacji Prawa farmaceutycznego oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia postulując zmianę art. 68 ust. 3 ustawy Prawo farmaceutyczne w zakresie sprzedaży wysyłkowej przez sklepy zielarsko medyczne.

Do propozycji odniósł się wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski:

Sklepy są poza kontrolą WIF

Obecnie sprzedaż wysyłkową mogą prowadzić apteki ogólnodostępne i punkty apteczne, czyli placówki obrotu detalicznego, których działalność prowadzona jest w oparciu o zezwolenie wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.

Działalność ta jest objęta nadzorem wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych, którzy prowadzą rejestr aptek i punktów aptecznych prowadzących sprzedaż wysyłkową.

Placówki prowadzące sprzedaż wysyłkową na każde żądanie organów Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej udostępniają wydruki z ewidencji zamówień, zgodnie z zakresem określonym w żądaniu.

W związku z powyższym sprzedaż ta jest kontrolowana i może być poddana weryfikacji.

Prowadzenie sklepu zielarsko-medycznego nie wymaga zezwolenia, tym samym nie podlega nadzorowi organu wydającego powyższy dokument uprawniający do prowadzenia obrotu.

Kwalifikacje personelu aptek a sklepów zielarskich

Warto również wspomnieć, o wymogu jaki stawia rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych dotyczący nadzoru nad prawidłowością realizacji wysyłkowej sprzedaży leków.

Zgodnie z rozporządzeniem, mgr farmacji dysponujący prawem wykonywania zawodu farmaceuty lub technik farmaceutyczny, posiadający dwuletnią praktykę w aptece, w pełnym wymiarze czasu pracy (§7 ust. 1 i 2) pełni nadzór nad prawidłowością tej wysyłki.

Tymczasem rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych (Dz.U. Nr 21, poz. 118) dopuszcza możliwość zatrudniania w sklepach zielarsko-medycznych osób z wykształceniem średnim i wiedzą nabytą w ramach kursu z zakresu towaroznawstwa zielarskiego.

Również ta rozbieżność wymagań dotycząca personelu mogła by być problematyczna dla wielu placówek z uwagi na brak zatrudnienia o określonych wyżej wymaganiach.

Brak gwarancji należytej kontroli

W opinii Ministerstwa Zdrowia brak jest możliwości rozszerzania katalogu usług w sklepach zielarsko-medycznych bez wprowadzenia obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie takiej działalności oraz wprowadzenia zmian dotyczących wymagań dla osób wydających produktów leczniczych w sklepach zielarsko-medycznych i tym samym zagwarantowania należytej kontroli która przełoży się na bezpieczeństwo pacjenta" - ocenił minister.

Przywołał też rozwiązania unijne, które miały zapobiegać wprowadzaniu sfałszowanych produktów leczniczych do legalnego łańcucha dystrybucji.

Z tego względu wprowadzono wspólne logo rozpoznawalne w całej Unii, które wskazuje upoważnione placówki do detalicznego dostarczania produktów leczniczych na odległość.

Podobał się artykuł? Podziel się!

DO POBRANIA


comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH