W Dzienniku Ustaw o wymogach dla aptek szczepiących przeciw covid-19

PRAWO

Autor: Dziennik Ustaw   09-06-2021, 11:38

W Dzienniku Ustaw o wymogach dla aptek szczepiących przeciw covid-19 Fot. LJ

Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia, szczepienia przeciwko covid-19 można wykonywać w pomieszczeniu administracyjno-szkoleniowym lub izbie ekspedycyjnej apteki.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki dookreśla wymogi dotyczące lokalu apteki, aby mogły być w niej wykonywane szczepienia ochronne. Przewiduje także niezbędne minimum w zakresie podstawowego wyposażenia izby szczepień lub pomieszczenia, które pełni taką funkcję.

W przypadku przeprowadzania w aptece ogólnodostępnej szczepienia ochronnego przeciw covid-19, może ono zostać przeprowadzone w pomieszczeniu administracyjno-szkoleniowym – pod warunkiem:

a) zachowania rozdziału czasowego poszczególnych funkcji pełnionych przez to pomieszczenie oraz

b) wprowadzenia pisemnej procedury określającej sposób dostępu i korzystania z tego pomieszczenia, który gwarantuje pacjentom bezpieczeństwo oraz poszanowanie intymności i godności, a także niezakłócone wykonywanie czynności w innych pomieszczeniach apteki, w szczególności sporządzanie produktów leczniczych oraz przechowywanie produktów leczniczych lub wyrobów medycznych zgodnie z wymaganiami dotyczącymi jakości i bezpieczeństwa.

Można je też wykonywać w izbie ekspedycyjnej – pod warunkiem:
a) wydzielenia w niej obszaru gwarantującego bezpieczeństwo oraz poszanowanie intymności i godności pacjentów,

b) w przypadku gdy wydzielenie, o którym mowa w lit. a nie jest możliwe – wyznaczenia czasu pracy apteki przeznaczonego wyłącznie do przeprowadzania szczepień ochronnych w tej izbie, bez uszczerbku dla zapewnienia wystarczającego czasu na wykonywanie w niej zadań zgodnych z jej zasadniczym przeznaczeniem.

Wyposażenie izby szczepień w aptece

W przypadku gdy w aptece ogólnodostępnej przeprowadzane są szczepienia ochronne przeciwko covid-19, podstawowe wyposażenie izby szczepień tej apteki lub pomieszczenia, które pełni taką funkcję, stanowią:
1) stolik zabiegowy urządzony i wyposażony stosownie do zakresu wykonywanych szczepień;
2) zestaw do wykonywania iniekcji;
3) zestaw do wykonania opatrunków;
4) pakiety odkażające i dezynfekcyjne;
5) dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym;
6) środki ochrony osobistej (fartuchy, maseczki, rękawice);
7) pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki;
8) pojemniki na zużyte strzykawki i igły oraz pojemniki na zakaźne materiały medyczne;
9) roztwór do wstrzykiwań Adrenalinum 1 mg/ml lub 300 µg/0,3 ml lub 150 µg/0,3 ml lub 1 mg/10 ml – w celu zastosowania u pacjenta poddawanego szczepieniu w przypadku wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego, na podstawie art. 31 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2021 r. poz. 97);
10) termometr bezdotykowy do pomiaru temperatury ciała pacjenta przed wykonaniem szczepienia;
11) sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu i drukarką, niewykorzystywany w czasie przeprowadzania szczepienia do ekspedycji aptecznej.

W przypadku wykonywania szczepień, apteka ogólnodostępna ma obowiązek utylizacji odpadów medycznych poszczepiennych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 i 784).

Podobał się artykuł? Podziel się!

DO POBRANIA


comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH