W dzisiejszym głosowaniu Sejm zdecyduje, co ze szczepieniami w aptekach

PRAWO

Autor: Luiza Jakubiak   20-05-2021, 07:08

W dzisiejszym głosowaniu Sejm zdecyduje, co ze szczepieniami w aptekach Posłowie będą głosować nad ustawą, która wprowadza możliwość wykonywania szczepień w aptekach (fot. LJ)

Na 20 maja wieczorem zaplanowano głosowanie nad przyjęciem lub odrzuceniem poprawek Senatu umożliwiających m.in. przeprowadzanie szczepień w aptekach. Sejmowe komisje rekomendują odrzucić poprawki.

18 maja Sejmowe komisje Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej negatywnie zaopiniowały wszystkie zaproponowane przez Senat poprawki do tzw. ustawy covidowej.

Teraz o poprawkach zdecyduje Sejm w głosowaniu. Zaplanowano je w bloku głosowań w godz. 17-21.

Senatorowie za usunięciem przepisu

Chodzi o nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, którą Sejm uchwalił w połowie kwietnia.

W ubiegłym tygodniu Senat zaproponował cztery poprawki do ustawy. Jedna z nich dotyczyła zwiększenia rezerwy subwencji oświatowej o 280 mln zł i o zapisanie w noweli, na co pieniądze ze zwiększonej rezerwy mają być przeznaczone.

Kolejne zmiany zaproponowane przez senatorów dotyczyły m.in. umożliwienia wykonywania wszystkich szczepień w aptekach oraz przedłużania możliwości wydawania dokumentów, które nie spełniają wymogów.

Rekomendacja: odrzucić

W uzasadnieniu tych poprawek Senat wskazał, że zapisy, które proponuje wykreślić z noweli daleko wykraczają poza zakres rządowego projektu nowelizacji, który został złożony w Sejmie, tym samym nie dochowano konstytucyjnych wymagań dotyczących inicjatywy ustawodawczej.

Za wykreśleniem z noweli zapisów dotyczących szczepień, emerytur i dokumentów opowiedziało się w głosowaniu 16 posłów połączonych sejmowych komisji edukacji i samorządu, 35 było przeciw, 4 wstrzymało się od głosu. Komisja będzie zatem rekomendować Sejmowi odrzucenie tej propozycji Senatu.

Z kolei za zwiększeniem rezerwy - tak jak proponuje Senat - było 24 posłów, 30 było przeciw. Oznacza to, że także te poprawkę sejmowe komisje rekomendują odrzucić.

Po szczepienie do apteki

W ustawie znalazł się zapis w brzmieniu:

"Art 2: W aptekach ogólnodostępnych, spełniających wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 97 ust. 5 i art. 98 ust. 5, mogą być przeprowadzane szczepienia ochronne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi".

Oznacza to otwarcie drogi do wprowadzenia wykonywania szczepień w aptekach.

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH