Węgry: apteka ma należeć do farmaceuty

PRAWO

Autor: OIA Katowice/rynekaptek.pl   04-02-2011, 12:06

Węgry: apteka ma należeć do farmaceuty Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Aptekarze, którzy chcą wprowadzenia kryterium demografii i geografii przy otwieraniu nowych aptek w Polsce, wskazują na pozytywny przykład Węgier.

Piotr Bohater, Koordynator Departamentu Spraw Zagranicznych NRA, prezes Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej przedstawił szczegółowe informacje dotyczące przywrócenia kryteriów własnościowych oraz demograficznych i geograficznych w otwieraniu nowych aptek na Węgrzech.

Zmiany obowiązują od 1 stycznia 2011 roku i zostały wprowadzone jako konsekwencja obowiązującego do 31 grudnia 2010 roku moratorium na otwieranie nowych aptek.

Nowelizacja ustawy zawiera postanowienia:
• Od 1 stycznia 2011 roku nowe apteki mogą być otwierane tylko jeśli aptekarze są właścicielami co najmniej 51% ich udziałów;

• Istniejące apteki, których właścicielami nie są aptekarze, muszą w okresie od 01.01.2011r. do 01.01.2017r. dokonać takich przekształceń własnościowych, aby aptekarze stali się właścicielami co najmniej 51% udziałów. Ponadto do dnia 01.01.2014r. aptekarze muszą posiadać już co najmniej 25% udziałów.

• Nie może powstać takie powiązanie podmiotów, w wyniku którego dane przedsiębiorstwo lub grupa przedsiębiorstw mogłoby uzyskać kontrolę bezpośrednią lub pośrednią nad aptekami w liczbie przekraczającej cztery.

W miejscowościach, w których liczba mieszkańców nie przekracza 20 tys. osób, maksymalna liczba posiadanych aptek wynosi dwa.

• W miejscowości, gzie już działa apteka ogólnodostępna, może zostać otwarta kolejna apteka tylko wtedy, jeśli na wszystkie apteki ogólnodostępne – wliczając również nową aptekę – przypada:
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH