Więcej czasu na konsultacje projektu nowelizującego ustawę refundacyjną

PRAWO

Autor: RCL   16-07-2021, 07:14

Więcej czasu na konsultacje projektu nowelizującego ustawę refundacyjną Termin konsultacji projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej do 31 sierpnia 2021 Fot. ShutterStock Data dodania: 20 grudnia 2022

Resort zdrowia zdecydował się przedłużyć termin na konsultacje publiczne projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej. Podmioty zainteresowane zgłaszaniem uwag mają czas do końca wakacji.

W związku z kierowanymi do Ministra Zdrowia postulatami dotyczącymi wydłużenia terminu konsultacji publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw, resort poinformowało przedłużeniu terminu konsultacji publicznych do 31 sierpnia 2021 r.

Duże zmiany po dekadzie

Projekt nowelizacji został opublikowany 30 czerwca i pierwotnie przewidywał zakończenie zgłaszania ewentualnych uwag do końca lipca.

Ustawa refundacyjna weszła w życie w 2012 roku. Obecna nowelizacja jest pierwszą tak dużą planowaną zmianą w dokumencie.

W nowelizacji ustawy refundacyjnej resort zdrowia proponuje dodać przepis zakładający obligatoryjną odmowę objęcia refundacją dla leku lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, jeżeli wysokości progu kosztu uzyskania dodatkowego roku życia skorygowanego o jakość, przekracza sześciokrotność Produktu Krajowego Brutto na jednego mieszkańca, a w przypadku braku możliwości wyznaczenia tego kosztu - koszt uzyskania dodatkowego roku życia.

Poziom ten jest dwukrotnie wyższy niż poziom wyznaczający próg opłacalności kosztowej dla pozostałych leków, który to mechanizm już funkcjonuje w ustawie.

Dyżury aptek finansowane przez NFZ

Nowelizacja zawiera też propozycje m.in. w zakresie finansowanych przez NFZ nocnych dyżurów aptek.

Projektodawca jest zdania, że dyżury apteczne wymagają odejścia od filozofii przymusowości na rzecz rozwiązań w pierwszej kolejności bazujących na dobrowolności. W dużej mierze związanej z tym, że pełnienie dyżurów będzie płatne, z uwzględnieniem również faktu, że o ile nawet dyżury nocne lub w dni wolne od pracy będą odgórnie wyznaczane, to również będą się odbywać za stosownym wynagrodzeniem kompensującym niską opłacalność ekonomiczną pełnienia dyżurów.

Projektowany ust. 1 w nowym art. 94 zmienianej ustawy określa zadanie powiatu polegające na powinności wyznaczenia w nim przynajmniej jednej apteki ogólnodostępnej pełniącej dyżury w dni i pory dnia, w których ekspedycja apteczna nie jest opłacalna ekonomicznie, ale jest uzasadniona potencjalnie ważnym interesem pacjentów.

Przepis ten wskazuje przy tym te dni (niedziele i dni ustawowo wolne od pracy) oraz pory dnia (pora nocna). Co ważne, w rozumieniu tego przepisu sobota nie jest dniem wolnym od pracy i jest traktowana jako tzw. „dzień powszedni”.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH