WIF wydał zgodę na prowadzenie apteki, a potem ją uchylił. WSA: niesłusznie

PRAWO

Autor: rzecznikmsp.gov.pl/ rynekaptek.pl   04-12-2020, 14:03

WIF wydał zgodę na prowadzenie apteki, a potem ją uchylił. WSA: niesłusznie Sąd uwzględnił obie skargi tj. przedsiębiorcy i Rzecznika MŚP, w wyniku czego uchylił zaskarżone decyzje organu pierwszej i drugiej instancji (fot. Pixabay)

3 grudnia 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił niekorzystne dla przedsiębiorcy decyzje organów nadzoru farmaceutycznego w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej - informuje Rzecznik MŚP.

Zdaniem Rzecznika MŚP – GIF naruszył art. 138 § 1 pkt 1 Kpa w zw. z art. 8 § 1 Kpa poprzez utrzymanie w mocy decyzji wydanej z pominięciem zasady zaufania do organów administracji publicznej, przejawiającym się w tym, że Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w sposób nieuzasadniony odstąpił od wcześniej przyjętego stanowiska w zakresie daty wszczęcia postępowania.

Decyzja ta zdaniem Rzecznika MŚP naruszała też wyrażoną w art. 12 Prawo przedsiębiorców zasadę proporcjonalności poprzez zastosowania środka prawnego w postaci odmowy udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej z uwagi na niezłożenie wniosku w formie elektronicznej, w sytuacji gdy spółka uzupełniła braki formalne złożonego wniosku.

Sprawy połączone przez sąd do wspólnego rozpoznania pod sygnaturą VI SA/Wa 1444/20 zostały rozpoznane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na posiedzeniu w dniu 3 grudnia 2020 r. Sąd uwzględnił obie skargi tj. przedsiębiorcy i Rzecznika MŚP, w wyniku czego uchylił zaskarżone decyzje organu pierwszej i drugiej instancji.

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH