Właściciel apteki odbiera niezależność farmaceucie? Gotowce do wysłania

PRAWO

Autor: DIA   29-04-2021, 07:16

Właściciel apteki odbiera niezależność farmaceucie? Gotowce do wysłania Izba reaguje na przypadki wywierania nacisku na farmaceutów przez właścicieli aptek (fot. Pixabay)

Do Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej docierają informacje o próbach wywierania nacisku na decyzje zawodowe farmaceutów przez podmioty będące właścicielami aptek - informuje DIA.

W szczególności naciski te są czynione na obowiązki zawodowe kierowników aptek.

Izba podkreśla, że "jedynie niezależność farmaceutów w podejmowaniu decyzji merytorycznych, opartych na przepisach prawa oraz wiedzy medycznej i farmaceutycznej, jest gwarantem prawidłowego funkcjonowania aptek oraz bezpieczeństwa pacjentów i zdrowia publicznego".

Będą bronić niezależności
Izba stanowczo sprzeciwia się bezprawnym próbom nacisku jako niezgodnym z art. 35 ustawy o zawodzie farmaceuty i odbiera je jako rażące naruszenie samodzielności zawodowej farmaceutów, a także – jako działanie prowadzone na szkodę zdrowia i życia pacjentów.

W związku z tym Izba zamierza dostępnymi instrumentami prawnymi aktywnie wspierać niezależność zawodową farmaceutów, będących jej członkami.

Jednocześnie Izba przypomina, że – zgodnie z obowiązującym prawem – wszelkie działania ograniczające suwerenne podejmowanie decyzji zawodowych farmaceuty, może mieć konsekwencje prawne, w postaci unieruchomienia przez inspekcję farmaceutyczną hurtowni farmaceutycznej, bądź jej części, a także unieruchomienia apteki lub punktu aptecznego na okres nawet do 3 miesięcy (z rygorem natychmiastowej wykonalności), co wynika z art. 120 ust. 2a i 2b ustawy – Prawo farmaceutyczne.

Pomoc prawnika
Dodatkowo, działanie takie, zgodnie z art. 103 ust. 2 pkt 10 tej ustawy, może również skutkować wszczęciem przez właściwego wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego postępowania w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki.

Dlatego Izba oferuje też możliwość przeprowadzenia konsultacji z prawnikami izby w przypadku wystąpienia nacisków lub innych nieprawidłowości, skutkujących uniemożliwieniem samodzielnego i niezależnego wykonywania czynności zawodowych.

Równocześnie podkreślamy, że zgodnie z Ustawą o zawodzie farmaceuty odmowa wykonania poleceń służbowych, naruszających obowiązujące przepisy prawa w zakresie wykonywania zawodu, nie może być podstawą do wyciągania względem farmaceuty jakichkolwiek konsekwencji służbowych.

Wzór zgłoszenia do WIF
Dodatkowo DIA przygotowała przykładowe szablony dokumentów (załącznik), które umożliwiają skierowanie do Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego zgłoszenia w przedmiocie uniemożliwienia – przez właściciela apteki – samodzielnego wykonywania czynności zawodowych.

- skrócenie godzin pracy apteki (art. 99b p.f.)
- zawiadomienie o naruszaniu niezależności farmaceuty (art. 103.2.10 p.f.)
- zawiadomienie o uniemożliwieniu wykonywania funkcji kierownika apteki (art. 120.2a. p.f.)

Podobał się artykuł? Podziel się!

DO POBRANIA


comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH