Wnosząc o uchylenie postanowienia sądu, GIF musi to uzasadnić

PRAWO

Autor: orzeczenia.nsa.gov.pl/ rynekaptek.pl   29-09-2017, 09:09

Wnosząc o uchylenie postanowienia sądu, GIF musi to uzasadnić Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

GIF w żaden sposób nie podważył tezy sądu I instancji, że wykonanie zaskarżonej decyzji może wyrządzić znaczną szkodę lub spowodować trudne do odwrócenia skutki. Dlatego jego zażalenie do NSA na decyzję sądu I instancji zostało odrzucone.

Sprawa dotyczy właściciela apteki, który wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.

W skardze zawarł wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji opierając go na przesłance spowodowania niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody oraz spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Podał, że wykonanie zaskarżonej decyzji spowoduje zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej w postaci apteki zatrudniającej kilka osób.

Do wniosku załączono m.in. bilans oraz rachunek zysków i strat za 2015, 2016 i pierwsze dwa miesiące 2017 r., umowy o pracę oraz umowę kredytową. Wskazano, że prowadzona działalność gospodarcza została ograniczona do jednej apteki, której dotyczy zaskarżona decyzja.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z 31 maja 2017 r. wstrzymał wykonanie zaskarżonej decyzji.

W ocenie Sądu I instancji właściciel apteki oparł swój wniosek na obu ustawowych przesłankach uzasadniających zastosowanie ochrony tymczasowej, podkreślając, że cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki spowoduję likwidację kilku miejsc pracy oraz pozbawi ją jedynego przychodu co może zachwiać jej stabilnością finansową.

Główny Inspektor Farmaceutyczny złożył zażalenie na postanowienie Sądu pierwszej instancji, wnosząc o uchylenie zaskarżonego postanowienia i orzeczenie co do istoty sprawy, poprzez wydanie postanowienia odmawiającego wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Jednak NSA uznał, że inspekcja farmaceutyczna - wnioskując o uchylenie postanowienia sądu I instancji - nie podważyła tezy, że wykonanie zaskarżonej decyzji może wyrządzić znaczną szkodę lub spowodować trudne do odwrócenia skutki.

"Uzasadnienie wniosku powinno odnosić się do konkretnych okoliczności. Nie jest wystarczające powtórzenie we wniosku treści przepisu" - napisano w uzasadnieniu.

Sąd rozpoznając wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji nie bierze pod uwagę okoliczności, które doprowadziły do jej wydania, lecz bada wyłącznie, czy zostały spełnione przesłanki uzasadniające wstrzymanie wykonania decyzji i udzielenia właścicielowi ochrony tymczasowej.

II GZ 695/17

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH