WSA: czy spółka złamała zakaz reklamy aptek? Inspekcja tego nie wyjaśniła

PRAWO

Autor: orzeczenia.nsa.gov.pl/ rynekaptek.pl   10-11-2020, 12:03

WSA: czy spółka złamała zakaz reklamy aptek? Inspekcja tego nie wyjaśniła WSA uznał, że inspekcja dopuściła się obrazy przepisów postępowania administracyjnego, polegającej na niewyjaśnieniu wszystkich okoliczności istotnych dla prawidłowego i pełnego rozstrzygnięcia sprawy (fot. Pixabay)

Organy inspekcji farmaceutycznej nie ustaliły stanu faktycznego czy poprzez emisję konkretnej reklamy produktów oferowanych w drogeriach spółki doszło do naruszenia zakazu reklamy aptek, które ta spółka również prowadzi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzje inspekcji farmaceutycznej w sprawie reklamy aptek.

Inspekcja uznała, że spółka prowadząca apteki i drogerie prowadziła nielegalną reklamę aptek. Chodziło o 7 placówek. Miała to robić poprzez promowanie tychże placówek ochrony zdrowia za pośrednictwem mediów – w tym poprzez promowanie za pośrednictwem emisji w mediach spotów reklamowych dotyczących produktów dostępnych w drogeriach. W efekcie na spółkę nałożono 40 tys. zł kary.

Spółka wyjaśniała, że nie prowadziła jakichkolwiek działań reklamowych apteki. Spoty, na które powoływał się WIF, a potem GIF, dotyczyły się wyłącznie do drogerii i jej asortymentu. 

Wnioskowała o przeprowadzenia rozprawy administracyjnej i przeprowadzenia w ramach wnioskowanej rozprawy administracyjnej dowodu z opinii biegłego tj. Instytutu Badań i Ekspertyz Sądowych w Warszawie na okoliczność ustalenia czy wskazane zarzuty, w oparciu o materiał dowodowy znajdujący się w aktach sprawy, stanowią reklamę apteki i czy tym samym naruszają treść przepisu art. 94a ust. 1 p.f.

W toku dalszych czynności inspekcji wniosła o umorzenie postępowania, ze względu na jego bezprzedmiotowość. Wskazała również na to, że konstrukcja wszystkich 15 sekundowych spotów jest identyczna, a oferta dotyczy wyłącznie drogerii i jest reklamą drogerii.

Sprawa w końcu trafiła do WSA. Ten uznał, że inspekcja dopuściła się obrazy przepisów postępowania administracyjnego, polegającej na niewyjaśnieniu wszystkich okoliczności istotnych dla prawidłowego i pełnego rozstrzygnięcia sprawy oraz dokonaniu dowolnej oceny dowodów, bez wyraźnego wskazania przyczyn nieuwzględnienia twierdzeń i zarzutów strony skarżącej. 

"Organy obu instancji uznały, że spółka prowadziła reklamę apteki poprzez emisję spotów reklamowych drogerii. Z uwagi na dużą rozpoznawalność sieci, potencjalny odbiorca spotów reklamowych mógł uznać, że atrakcyjna oferta pokazywana w spotach dotyczy również sieci aptek, a nie tylko drogerii. Oba rodzaje działalności prowadzone są bowiem pod tą samą nazwą i korzystają z tożsamego logotypu" - przeanalizował sąd.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH