WSA: minister przygotował wniosek, a potem negatywnie go ocenił

PRAWO

Autor: orzeczenia.nsa.gov.pl/rynekaptek.pl   13-09-2017, 11:23

WSA: minister przygotował wniosek, a potem negatywnie go ocenił Zdaniem producenta, urzędnik, który wcześniej był związany z firmą, powinien być wyłączony z toku postępowań nad decyzjami o refundacji

Wiceminister powinien zostać wyłączony od rozpoznania decyzji refundacyjnej, gdyż zanim rozpoczął pracę w resorcie zdrowia, sprawował kontrolę merytoryczną nad zasadnością kliniczną i ekonomiczną wystąpienia z wnioskiem o objęcie leku refundacją - uznał sąd.

W jej ocenie, Minister Zdrowia ponownie rozpoznając sprawę, faktycznie powtórzył ustalenia pierwszoinstancyjne. Powyższe naruszenie przepisów postępowania doprowadziło do niewłaściwego rozstrzygnięcia sprawy, gdyż materiał dowodowy nie został oceniony w całokształcie, co doprowadziło do nieprawidłowości w zakresie oceny wypełnienia przez firmę kryteriów z art. 12 ustawy o refundacji.

Ponadto producent wskazał, że w toku postępowania odwoławczego brał udział podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, którego podpis widnieje na notatce służbowej Ministra Zdrowia z kwietnia 2016 r. przy odręcznej adnotacji „Proszę podtrzymać decyzję z pierwszej instancji". Firma uznała, że osoba ta de facto zatwierdziła projekt negatywnego rozstrzygnięcia.

Producent wyjaśnił też, że nieprawidłowości w toku przedmiotowego postępowania dopatruje się w okoliczności, iż osoba ta sprawowała kontrolę merytoryczną nad zasadnością kliniczną i ekonomiczną wystąpienia z wnioskiem o objęcie leku refundacją. Realizowała analizę problemu decyzyjnego, a także przeprowadzała doradztwo strategiczne w zakresie realizacji projektu.

Zdaniem firmy, wiceminister powinien zostać wyłączony od rozpoznania przedmiotowej sprawy, gdyż rozwiązanie takie zapewniłoby większy obiektywizm postępowania.

Brak takiego wyłączenia, w ocenie firmy, doprowadziło do sytuacji, w której firma najpierw od rzeczonego wiceministra otrzymała zapewnienie o pozytywnych rokowaniach dla procesu refundacji i poniosła wysokie koszty z tym związane, by następnie ta sama osoba działająca z ramienia Ministra Zdrowia sporządziła negatywną rekomendację dla wydania decyzji uwzględniającej wniosek.

WSA w Warszawie uznał, że skarga jest zasadna, a decyzja narusza przepisy postępowania w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Sąd podjął więc decyzję o uchyleniu zaskarżanej decyzji.

Więcej: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH