WSA o "higienie pracy" w aptekach

PRAWO

Autor: orzeczenia.nsa.gov.pl/ rynekaptek.pl   18-10-2017, 11:44

WSA o "higienie pracy" w aptekach Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalił skargę przedsiębiorcy na uchwałę Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim dotyczącą harmonogramu pracy aptek. Uznał m.in., że za organizację pracy apteki odpowiada jej kierownik.

Przedsiębiorca wskazał kilka naruszeń, do jakich - jego zdaniem - dochodzi w efekcie przyjętej uchwały. Jednym z nich jest naruszenie interesu prawnego spółki poprzez tworzenie prawa miejscowego, którego realizacja spowodowałaby naruszenia przepisów prawa pracy o czasie pracy pracowników.

Apteka zatrudnia czterech pracowników - dwóch magistrów farmacji i dwóch techników farmacji. Działalność apteki regulowana jest przepisami m.in. ustawy Prawo farmaceutyczne. Ponadto, jak wynika z Kodeksu pracy, tygodniowy czas pracy jednego pracownika ograniczony jest do 40 godzin (art. 129 § 1 kp), ilość godzin nadliczbowych w tygodniu dla jednego pracownika ograniczona jest do 8 godzin (art. 131 § 1 kp), pracownikowi gwarantuje się w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku (art. 133 § 1 kp).

Z tego wynika, że pracownik może pracować jedynie 6 dni kolejno po sobie następujących, natomiast harmonogram dyżurów obejmuje 7 dni kolejno po sobie następujących. Jak wskazała skarżąca, przy uwzględnieniu 7-dniowego całodobowego dyżuru apteki magister farmacji (każdy z dwóch zatrudnionych w spółce) musiałby przepracować łącznie 84 godziny.

Przy określonym przepisami prawa pracy 48-godzinnym tygodniu pracy (40 godzin + 8 nadgodzin) nastąpiłoby przekroczenie dopuszczalnej normy czasu pracy o 36 godzin u każdego z magistrów farmacji zatrudnionych w spółce. System dyżurów tygodniowych naruszyłby również prawa pracownicze w zakresie co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego przewidzianego w art. 133 § 1 kp.

W ocenie przedsiębiorcy, apteka zatrudniająca mniej niż 3 magistrów farmacji nie jest w stanie wykonać uchwały ustanawiającej tygodniowe całodobowe dyżury. Podniósł również, że naruszenie w postaci niepełnej obsady apteki w zakresie obecności magistrów farmacji w godzinach jej funkcjonowania stanowi podstawę do cofnięcia przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego zezwolenia na prowadzenie apteki - art. 103 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo farmaceutyczne.

Jednak sąd nie uwzględnił tego argumentu.

"W odniesieniu do naruszania norm prawa pracy w zakresie czasu pracy wskazać należy, że to od kierowników aptek zależy właściwa organizacja pracy aptek, która nie powinna kolidować z czasem pracy pracowników oraz bezpieczeństwem i higieny pracy" - uzasadnił.

II SA/Bd 158/17

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH