WSA zdecydował w sprawie apteki

PRAWO

Autor: LJ/ rynekaptek.pl   28-11-2017, 14:07

WSA zdecydował w sprawie apteki Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję I i II instancji w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki, która utraciła koncesję w efekcie przekroczenia 1 procenta aptek w województwie.

16 listopada sąd podjął decyzję o odroczeniu ogłoszenia orzeczenia w tej sprawie. We wtorek, 28 listopada, ogłosił swoją decyzję o uchyleniu decyzji I i II instancji.

Sprawa dotyczyła spółki, której GIF cofnął pozwolenie na prowadzenie apteki argumentując to przekroczeniem przez nią 1% aptek w województwie. Spółka wnioskowała o wstrzymanie wykonania decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego, uzasadniając to faktem, że apteka pozostanie zamknięta dla pacjentów, co będzie generowało straty dla spółki oraz wiązało się ze zwolnieniem czterech zatrudnionych w niej pracowników.

Jednak w marcu 2017 roku stołeczny WSA odmówił wydania wstrzymania decyzji GIF, uznając, że spółka nie wykazała, w jaki sposób szkoda w postaci konieczności zamknięcia spornej apteki wpłynie negatywnie na jej kondycję finansową.

Podkreślał, że działalność spółki nie ogranicza się jedynie do prowadzenia jednej apteki. Jak wynikało z dołączonego do akt odpisu aktualnego z Rejestru Przedsiębiorców, podmiot jest dużą spółką o kapitale 25400000 zł, która przejęła wiele innych podmiotów działających w branży farmaceutycznej.

W dalszej kolejności przedsiębiorca wniósł do NSA o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, ewentualnie o jego uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji.

I do tej prośby NSA się przychylił, nakazując w czerwcu 2017 roku ponowne rozpatrzenie sprawy przez sąd wojewódzki. 28 listopada WSA w Warszawie podjął decyzję o uchyleniu obu poprzednich decyzji.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH