Wszystkie szczepienia ochronne będą mogły być wykonywane w aptekach

PRAWO

Autor: LJ   06-05-2021, 14:01

Wszystkie szczepienia ochronne będą mogły być wykonywane w aptekach Kwestia dopisania przepisu wzbudziła wątpliwości biura legislacyjnego Senatu (fot. LJ)

Treść przepisu sugeruje, że wszystkie szczepienia ochronne będą mogły być wykonywane w aptekach ogólnodostępnych, a nie tylko przeciw covid - ocenia biuro legislacyjne Senatu.

Do Senatu trafiła Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Sprawy szczepień w rękach komisji nauki

Nowelizacja zawiera m.in. przepis o organizowaniu punktów szczepień i wykonywanie szczepień przeciw COVID-19 w aptekach.

W ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne w art. 86: 1) po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:

"8a. W aptekach ogólnodostępnych, spełniających wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 97 ust. 5 i art. 98 ust. 5, mogą być przeprowadzane szczepienia ochronne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi".

5 maja zajęli się nią senatorowie z Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Zaproponowali Izbie przyjęcie nowelizacji bez poprawek.

W aptekach wszystkie szczepienia?

Przewodniczący komisji senator Kazimierz Wiatr postulował, aby komisja edukacji zajęła się tylko tą częścią noweli, która obejmuje kompetencje komisji edukacji, a na pozostałych kwestiach skupią się inne komisje branżowe. Miał m.in. na myśli zmiany w prawie farmaceutycznym, którymi ma zająć się komisja zdrowia.

W ocenie przedstawicielki biura legislacyjnego Senatu, przepis dotyczący wykonywania szczepień stanowi, że szczepienia ochronne będą mogły być przeprowadzane w aptekach ogólnodostępnych, które spełniają wymagania określone w aktach wykonawczych wydanych na podstawie przepisów 97 ust. 5 (wykaz pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki ogólnodostępnej) oraz art. 98 ust. 5 (szczegółowe wymagania jakim powinien odpowiadać lokal apteki).

- Treść tego przepisu sugeruje, że - po pierwsze - wszystkie szczepienia ochronne będą mogły być wykonywane w aptekach ogólnodostępnych, a nie tylko przeciw covid. I tu pytanie o intencje autorów tego przedłożenia czy taki był zamysł - oceniła.

- A po drugie, taki zapis sugeruje, że istnieją apteki, które takich wymagań, w świetle aktów wykonawczych spełniać nie muszą. Czego nie potwierdza treść ustawy Prawo farmaceutyczne. W związku z tym należałoby zrezygnować z tego doprecyzowania, które nie ma waloru normatywnego, albo wręcz wprowadza w błąd, ponieważ wszystkie apteki ogólnodostępne muszą spełniać wymagania wynikające z aktów wykonawczych - dodała.

Poprawka w drugim czytaniu

W projekcie, który trafił do Sejmu nie było tego przepisu. Dokument rozpatrywała Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Dopiero w trakcie drugiego czytania zaproponowano dorzucenie tego zapisu. Komisje przyjęły propozycję.

Tę samą ustawę będzie jeszcze rozpatrywać senacka komisja zdrowia 11 maja.

Senat zajmie się ustawą podczas posiedzenia zaplanowanego na 12 maja.

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

DO POBRANIA


comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH