Wydawanie leków po zakończeniu hospitalizacji: kilka wątpliwości prawnej natury

PRAWO

Autor: Katarzyna Bondaryk   12-11-2009, 05:11

Wydawanie leków po zakończeniu hospitalizacji: kilka wątpliwości  prawnej natury Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Wydawanie przez lekarzy leków pacjentom, po zakończonej hospitalizacji lub w jej przerwie, do stosowania przez chorego w domu utrwaliło się w polskiej praktyce leczniczej - pisze Katarzyna Bondaryk, szef praktyki prawa farmaceutycznego i biotechnologii Kancelarii Hogan & Hartson Jamka.

Jednak pod względem prawnym wydawanie pacjentom leku w takim trybie budzi szereg zastrzeżeń.

Czy to jest obrót lekami
Prawo farmaceutyczne nie definiuje samego pojęcia obrotu produktami leczniczymi, a wprowadza jedynie definicję legalną pojęcia "obrót hurtowy"1), wskazując jednak, iż obrót detaliczny produktami leczniczymi prowadzony jest w aptekach ogólnodostępnych, z zastrzeżeniem przepisów ust. 2, art. 70 ust. 1 i art. 71 ust. 1 (produktów weterynaryjnych, obrotu prowadzonego w punktach aptecznych).

Natomiast art. 4 ust. 5 Prawa farmaceutycznego stanowi, iż apteki, hurtownie i szpitale prowadzące obrót produktami leczniczymi prowadzą ewidencję tych produktów. Ustawa wskazała więc podmioty, które mają uprawnienie do prowadzenia obrotu lekami, zaliczając w ich poczet szpitale.

Przy braku definicji obrotu w ustawie Prawo farmaceutyczne, należy zastosować kryteria obrotu, jakimi posługuje się akt podstawowy, regulujący obrót w ogóle - Kodeks cywilny. Oznacza to, iż obrót lekiem powinien być rozumiany jako przeniesienie prawa własności do konkretnego produktu leczniczego i w związku z tym obrotem będzie przeniesienie władztwa nad lekiem, z zamiarem wyzbycia się takiego władztwa.

Bez znaczenia dla pojęcia obrotu pozostaje więc, czy przeniesienie własności leku było darowizną, czy też sprzedażą, czyli bezpłatne wydanie pacjentowi leku ze szpitala powinno być uznane za obrót lekiem. Ustawa Prawo farmaceutyczne wskazuje dokładnie, które podmioty mogą prowadzić obrót lekami.

Wśród tych podmiotów ustawa wskazuje aptekę szpitalną (dział farmacji szpitalnej lub ustanowionego farmaceutę) jako podmiot mogący prowadzić obrót produktami leczniczymi w szpitalu. Prawo przyznając aptekom szpitalnym taką możliwość, wyraźnie ograniczyło zakres tego obrotu do zaopatrywania oddziałów szpitalnych, pacjentów na nich przebywających lub znajdujących się w jednostce organizacyjnej właśnie tego ZOZ-u.
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH