Wydawanie leków po zakończeniu hospitalizacji: kilka wątpliwości prawnej natury

PRAWO

Autor: Katarzyna Bondaryk   12-11-2009, 05:11

Wydawanie leków po zakończeniu hospitalizacji: kilka wątpliwości  prawnej natury

Wydawanie przez lekarzy leków pacjentom, po zakończonej hospitalizacji lub w jej przerwie, do stosowania przez chorego w domu utrwaliło się w polskiej praktyce leczniczej - pisze Katarzyna Bondaryk, szef praktyki prawa farmaceutycznego i biotechnologii Kancelarii Hogan & Hartson Jamka.


Apteka szpitalna nie ma uprawnień do wydawania leku do stosowania go poza szpitalem.
W przypadku wydawania pacjentom leku do stosowania go poza szpitalem (nawet w jednostce organizacyjnej innego zakładu opieki zdrowotnej), prawo nie przewidziało w tym procesie roli apteki szpitalnej. Ponadto ustawy nie wskazały żadnego trybu wydawania leku pacjentowi ze szpitala do używania go poza nim.

Odstępstwa od zasad
Należy w tym miejscu również wskazać, iż odstępstwa od zasad prowadzenia obrotu lekami przez apteki, hurtownie czy składy celne i konsygnacyjne, zawarte są również w ustawie Prawo farmaceutyczne. Zostały one określone poprzez wyłączenie ustawowe pewnych zachowań spod kategorii obrotu. W przypadku lekarza wyłączenie dotyczy tylko sytuacji, gdy lekarz bezpośrednio stosuje u pacjenta zestaw przeciwwstrząsowy.

Oznacza to, iż lekarz nie otrzymał od ustawodawcy uprawnień do prowadzenia obrotu lekami i w praktyce nie będzie mógł on zgodnie z prawem wydawać pacjentowi leków do stosowania poza szpitalem lub jego jednostką organizacyjną.

Per analogiam należy spojrzeć na przepis ustawy Prawo farmaceutyczne, artykuł 68 ust. 4a, który przyznaje lekarzowi weterynarii możliwość wydania leku podczas wizyty. Takiego uprawnienia nie przyznano jednak lekarzowi medycyny.

Uprawnienia do wydawania leku

Nie budzącym wątpliwości jest, że obrót produktami leczniczymi może odbywać się wyłącznie na podstawie zasad określonych w ustawie. Oznacza to, iż tylko na poziomie ustawy możliwe jest wskazanie podmiotów, które mogą prowadzić obrót lekiem lub katalogu zachowań, które zdaniem ustawodawcy powinny zostać wyłączone spod zakresu tego pojęcia.

Naruszenie zasad prowadzenia obrotu lekiem (wydawanie go z ZOZ-u pacjentowi do stosowania go poza ZOZ-em), czyli prowadzenie go niezgodnie z przepisami ustawy obarczone jest sankcją karną.
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH