Wydawanie leków po zakończeniu hospitalizacji: kilka wątpliwości prawnej natury

PRAWO

Autor: Katarzyna Bondaryk   12-11-2009, 05:11

Wydawanie leków po zakończeniu hospitalizacji: kilka wątpliwości  prawnej natury Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Wydawanie przez lekarzy leków pacjentom, po zakończonej hospitalizacji lub w jej przerwie, do stosowania przez chorego w domu utrwaliło się w polskiej praktyce leczniczej - pisze Katarzyna Bondaryk, szef praktyki prawa farmaceutycznego i biotechnologii Kancelarii Hogan & Hartson Jamka.


W obowiązującym stanie prawnym ani apteka szpitalna, ani tym bardziej lekarze czy pielęgniarki nie mają uprawnień do wydawania pacjentom leków ze szpitala. Ustawodawca wyraźnie wskazał, w jaki sposób regulowany jest obrót lekami, poprzez wprowadzenie obrotu detalicznego (realizowanego przez apteki ogólnodostępne, punkty apteczne, apteki szpitalne) oraz obrotu hurtowego (hurtownie farmaceutyczne, składy koncyliacyjne).

Regulator dodatkowo wskazał, iż pacjenci przebywający w szpitalu są uprawnieni do otrzymywania leków, jednak jedynie w ramach oferowanych im tam świadczeń.

Konieczna zmiana prawa

Konieczne byłoby dokonanie zmiany prawa w zakresie przedefiniowania (wyłączenia pewnych zachowań spod pojęcia obrotu lekami albo przyznania pewnym kategoriom podmiotów uprawnień do jego prowadzenia). Zasadne byłoby również zdefiniowanie na gruncie Prawa farmaceutycznego samego pojęcia obrotu lekiem.

Problem prawny związany z obrotem jest znany regulatorowi, który w przygotowywanej nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne planuje dokonanie zmian prawa w zakresie wydawania pacjentom leków do domu. Niestety, szczegółowe rozwiązanie nie zostało jeszcze upublicznione.
Zastanawia mnie szczególnie, w jaki sposób ustawodawca zmieni przepisy Prawa farmaceutycznego w zakresie obrotu? Czy wyłączy wydawanie leku ze szpitala pacjentowi spod pojęcia obrotu, czy wprost przeciwnie - przyzna lekarzom możliwość prowadzenia obrotu lekami? Odpowiedź na moje pytania prawdopodobnie pojawi się niebawem.
Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH