Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie samorządów zawodowych

PRAWO

Autor: OIA Katowice/rynekaptek.pl   06-12-2010, 08:29

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie samorządów zawodowych Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

18 października 2010 TK wydał wyrok w sprawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich, który kwestionował zapisy ustaw różnych samorządów zawodowych w szczególności obowiązku przynależności do samorządu zawodowego oraz sankcji dożywotniego pozbawienia prawa wykonywania zawodu.

W zakresie obowiązkowej przynależności do samorządów zawodowych Rzecznik Praw Obywatelskich cofnął wniosek i w tym zakresie sprawę umorzono.

W zakresie ustawy o izbach aptekarskich Trybunał badał zgodność z Konstytucją RP art. 46 ust. 1 p. 4 przewidujący możliwość orzekania przez Sąd Aptekarski kary „pozbawienia prawa wykonywania zawodu aptekarza”.

Trybunał orzekł, że treść tego art. jest zgodna z Konstytucją RP, w uzasadnieniu TK wskazał, że powołany przepis nie reguluje w ogóle kwestii powrotu do zawodu osoby ukaranej karą pozbawienia zawodu aptekarza i dlatego nie zachodzi stan sprzeczny z przepisami Konstytucji RP.

Odmiennie brzmiące przepisy ustaw o radcach prawnych, adwokatach, rzecznikach patentowych, pielęgniarek i położnych które przewidują bezwzględną karę dożywotniego pozbawienia prawa wykonywania zawodu są sprzeczne z Konstytucją RP. Przepisy te oczywiście przestały obowiązywać.

Brak uregulowania kwestii terminu i sposoby powrotu do zawodu aptekarza po prawomocnym skazaniu na karę pozbawienia prawa wykonywania zawodu aptekarza pozostawia danej Okręgowej Radzie Aptekarskiej swobodę w ocenie kiedy ukarany może ponownie uzyskać wpis i wykonywać zawód aptekarza.

Więcej: www.katowice.oia.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH