Z tego powodu farmaceuci będą obawiali się sprawować OF?

PRAWO

Autor: Kancelaria DZP   10-06-2021, 14:02

Z tego powodu farmaceuci będą obawiali się sprawować OF? Ustawa zwiększa zakres uprawnień farmaceutów i wzmacnia ich pozycję na rynku ochrony zdrowia publicznego (fot. LJ)

W przypadku ogólnego sformułowania przepisów określających zadania zawodowe farmaceutów, trudno będzie określić, kiedy rzeczywiście doszło do postępowania sprzecznego z takim przepisem (a kiedy nie) - oceniają prawnicy DZP.

Ustawa zwiększa  zakres uprawnień farmaceutów i wzmacnia ich pozycję na rynku ochrony zdrowia publicznego - przypominają prawnicy kancelarii DZP w kolejnej publikacji i opisują, co zasługuje na szczególną uwagę.

Brak precyzyjnych przepisów

UZF wymienia elementy wchodzące w skład opieki farmaceutycznej.

"Ustawa nie określa jednak szczegółów i konkretnych sposobów dotyczących jej wykonywania. Farmaceuci, będący w pełni wykwalifikowani do wykonywania nowych uprawnień ze względu na ich szeroką wiedzę i doświadczenie, mogą obawiać się jednak sprawowania opieki farmaceutycznej z powodu braku doprecyzowania przepisów, a konsekwencji braku wytyczonych sposobów działania" - zauważają prawicy.

Dodają, że "obawy farmaceutów wynikające z ogólnego charakteru obecnych uregulowań uznajemy za jeden z kluczowych mankamentów nowych regulacji. Rozwiązanie wyżej zdefiniowanego problemu i rozwiązanie wątpliwości farmaceutów, czy to za pomocą przepisów ustawowych, wytycznych organów regulacyjnych czy też odpowiednich procedur przyjętych przez przedsiębiorców aptecznych i farmaceutów u nich zatrudnionych, pozwoli na wprowadzenie nowych regulacji do rzeczywistości w większym stopniu"

Przykładowo, w świetle art. 4 ust 2 UZF opieka farmaceutyczna jest procesem udokumentowanym. Oznacza to, że w przypadku nieudokumentowania konkretnego świadczenia przez farmaceutę, definicyjnie nie będzie można uznać go za wykonanego w ramach opieki farmaceutycznej.

UZF nie zawiera jednak regulacji, które jednoznacznie określiłby jakie informacje o zdrowiu pacjenta powinny zostać udokumentowane przez farmaceutów. Ustawa nie określa również sposobu przechowywania dokumentacji oraz udostępniania jej pacjentowi czy organom Inspekcji Farmaceutycznej.

Odpowiedzialność zawodowa

Prawnicy wskazują też na obszar odpowiedzialności farmaceuty w zakresie sprawowania opieki farmaceutycznej.

Art. 27 UZF stanowi, że: farmaceuta ma obowiązek wykonywać zawód z należytą starannością oraz poszanowaniem praw pacjenta, dbałością o jego bezpieczeństwo zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy farmaceutycznej i medycznej, dostępnymi mu metodami oraz zgodnie z zasadami etyki i deontologii zawodowej. 

- Wskazać jednak należy, że farmaceuci sprawując opiekę farmaceutyczną mogą dopuścić się błędu – np. przy wykonywaniu badań diagnostycznych czy wystawianiu recept w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego. UZF nie wskazuje jednak, w jaki sposób farmaceuta odpowiada za niedochowanie należytej staranności w sprawowaniu opieki farmaceutycznej - czytamy w ocenie prawników.

Dodają: - Przepis wskazuje, że sankcjonowane jest postępowanie farmaceuty sprzeczne z przepisami dot. wykonywania zawodu farmaceuty. Niemniej jednak, w przypadku ogólnego sformułowania przepisów określających zadania zawodowe farmaceutów, trudno będzie określić, kiedy rzeczywiście doszło do postępowania sprzecznego z takim przepisem (a kiedy nie) – do tego niezbędne jest jasne i jednoznaczne określenie treści przepisu.

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH