Zalecenia pokontrolne NFZ nie podlegają kontroli sądu administracyjnego

PRAWO

Autor: orzeczenia.nsa.gov.pl/ rynekaptek.pl   24-04-2017, 09:11

Zalecenia pokontrolne NFZ nie podlegają kontroli sądu administracyjnego Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

WSA w Warszawie odrzucił skargę apteki, która wniosła sprawę przeciwko NFZ w przedmiocie nieuwzględnienia odwołania od zaleceń pokontrolnych w części dotyczącej kary umownej. Jak to uzasadnił sąd?

W maju 2016 roku Oddział Wojewódzkiego NFZ przeprowadził kontrolę dotyczącą realizacji przez aptekę. W trakcie postępowania kontrolnego stwierdzono nieprawidłowości, w tym błędne przekazanie informacji o treści zrealizowanych 22 recept (w 13 przypadkach podano inny nr EAN niż przypisany do opakowania zaordynowanego leku oraz w 9 przypadkach podano błędną informację czy wydano odpowiednik). W konsekwencji na aptekę nałożono karę: zwrot nienależnej refundacji w wysokości 302,42 zł i karę umowną - 766,48 zł.

W czerwcu spółka złożyła zażalenie na zalecenia pokontrolne, wnosząc o anulowanie kary umownej. W jej ocenie, nastąpiło błędne zastosowanie przepisów rozporządzenia w sprawie umów na realizację recept i nałożenie kary umownej w kwocie 766,48 zł, bowiem błędne przekazanie danych przez aptekę nie doprowadziło do dokonania nienależnej refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Po odmowie, sprawa trafiła do centrali NFZ. Ale Fundusz miał podobne zdanie, co oddział wojewódzki. Dlatego spółka wniosła do WSA o stwierdzenie nieważności zaleceń pokontrolnych w zakresie nałożenia na nią kary umownej bez podstawy prawnej.

Apteka nie kwestionowała nakazu zapłaty kwoty w wysokości 302,42 zł tytułem zwrotu nienależnie otrzymanej refundacji. Natomiast kwestionowała nakaz zapłaty kwoty w wysokości 766,48 zł tytułem nałożonej kary umownej, gdyż została ona nałożona - zdaniem spółki - bez podstawy prawnej.

NFZ nałożył karę powołując się na przepis, zgodnie z którym wysokość kary umownej wynosi do 2% kwoty refundacji ustalonej w sposób określony w przepisach w przypadku "przedstawienia danych o obrocie lekami objętymi refundacją, niezgodnych ze stanem faktycznym, na których podstawie oddział wojewódzki Funduszu dokonał nienależnej refundacji".

Zdaniem spółki błędne przekazanie danych nie skutkowało (w stosunku do 22 recept) wypłatą skarżącej nienależnej refundacji i NFZ nie zażądał z tego tytułu zwrotu refundacji, a mimo to nałożył na skarżącą karę umowną w wysokości 766,48 zł. Naliczenie kary umownej powinno nastąpić na podstawie błędnych danych, które skutkują nienależną refundacją.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH