Zalecenia pokontrolne NFZ nie podlegają kontroli sądu administracyjnego

PRAWO

Autor: orzeczenia.nsa.gov.pl/ rynekaptek.pl   24-04-2017, 09:11

Zalecenia pokontrolne NFZ nie podlegają kontroli sądu administracyjnego Charakter prawny zaleceń pokontrolnych wyklucza możliwość zaskarżenia pisma prezesa NFZ do sądu administracyjnego

WSA w Warszawie odrzucił skargę apteki, która wniosła sprawę przeciwko NFZ w przedmiocie nieuwzględnienia odwołania od zaleceń pokontrolnych w części dotyczącej kary umownej. Jak to uzasadnił sąd?


W odpowiedzi na skargę prezes NFZ wniósł o odrzucenie skargi z uwagi na brak właściwości sądu administracyjnego do rozpoznania sprawy. Tak też uznał warszawski WSA. W jego ocenie, charakter prawny zaleceń pokontrolnych wyklucza możliwość zaskarżenia pisma prezesa NFZ do sądu administracyjnego.

Sąd stwierdza, że zaskarżone pismo, w którym prezes NFZ w całości podtrzymał zalecenia pokontrolne oddziału wojewódzkiego Funduszu nie podlega kontroli sądów administracyjnych, gdyż nie sposób dopatrzyć się nim ścisłego, bezpośredniego związku ze sferą imperium prezesa NFZ.

Konstrukcja umowy na realizację recept została wykreowana przez ustawodawcę w ten sposób, że zarówno ogólne warunki umów, jak i ramowy wzór samej umowy zostały ustalone w załącznikach do rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept. Konieczność zapewnienia właściwej realizacji umowy refundacyjnej jest strzeżona przez kary umowne.

Kara umowna skłania stronę zobowiązaną, do ścisłego wypełnienia zobowiązania. Treścią zastrzeżenia kary umownej jest zobowiązanie się dłużnika do zapłaty wierzycielowi określonej kwoty pieniężnej w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

Ogólne warunki umów przewidują dwa rodzaje kary umownej, stosując jednocześnie różne przesłanki i mechanizmy ich nakładania oraz obliczenia ich wysokości. Pierwsza kara ma charakter określanej nominalnie w wysokości 200 zł, druga natomiast jest wyrażona przez stosunek procentowy - do 2% wartości refundacji ustalonej w określony w o.w.u. sposób.

Podmiot prowadzący aptekę zobowiązuje się, że apteka będzie m.in. wykonywać umowę na realizację recept zgodnie z jej postanowieniami.

VI SA/Wa 2687/16


Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH