Zdaniem prawników, zwroty leków pogrążą apteki finansowo

PRAWO

Autor: onet.pl/rynekaptek.pl   30-09-2010, 13:15

Zdaniem prawników, zwroty leków pogrążą apteki finansowo Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Dyskusyjne postanowienia rozporządzenia w sprawie warunków sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych, uprawniające konsumenta do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny oraz nakładające na aptekę obowiązek zniszczenia zwróconego leku, mogą doprowadzić do dużych strat finansowych w branży – uważa Małgorzata Paluch, prawnik z Departamentu Prawa Farmaceutycznego w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy.

Problem tkwi w kolizyjnych, w stosunku do ustawy z dnia 6 września 2001 roku - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. Nr 126, poz.1381 ze zm.), postanowieniach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2008 roku (Dz.U. Nr 60, poz. 374) w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych. Wbrew postanowieniom ustawy – przewidującej możliwość zwrotu leku, jedynie w przypadku wady jakościowej lub niewłaściwego wydania – rozporządzenie nakłada na podmioty uprawnione do prowadzenia wysyłkowej sprzedaży leków obowiązek poinformowania pacjenta o możliwości odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia dostawy produktu leczniczego, bez ponoszenia kosztów innych niż bezpośrednie koszty zwrotu.

Ustawodawca, stosując „kalkę” postanowień Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów i o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 roku (Dz.U. 2000 nr. 22 poz. 271), obciążył jednocześnie przedsiębiorcę obowiązkiem utylizacji zwróconych produktów leczniczych. O ile obowiązek niszczenia zwróconych produktów leczniczych jest uzasadniony, z uwagi na bezpieczeństwo pacjentów, którzy nie powinni otrzymywać leków przechowywanych przez poprzedniego nabywcę w nieodpowiednich warunkach, o tyle stosowanie na tym tle nieograniczonego prawa konsumenta do odstąpienia od umowy, może prowadzić do nadużyć i dużych strat finansowych przedsiębiorców.

W tej sprawie interweniował także Rzecznik Praw Obywatelskich. Zdaniem Rzecznika, przepis Rozporządzenia ministra zdrowia z 14 marca 2008 r. stoi w kolizji z aktem wyższego rzędu. Art. 96 ust. 5 ustawy Prawo farmaceutyczne stanowi, że produkty lecznicze i wyroby medyczne wydane z apteki nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem produktu lub wyrobu zwracanego aptece z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego ich wydania.

Wątpliwości RPO budzi również art. 8 ust. 1 rozporządzenia, zakładający, że w przypadku zwrotu przez odbiorcę produktu leczniczego placówka (apteka lub punkt apteczny) zapewnia unieszkodliwienie zwróconego produktu.

Rozwiązanie zawarte w tej regulacji może być wykorzystane przez konkurencję do składania dużych zamówień i odstępowania od umowy, czego rezultatem będzie obowiązek zniszczenia odesłanych leków, generujący jednocześnie straty.

Treść komentarza: http://biznes.onet.pl
Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH