Zezwolenie na prowadzenie apteki w danym lokalu może posiadać tylko jeden podmiot? Nie

PRAWO

Autor: Dominik Jędrzejko, Joanna Mastalerz/ rynekaptek.pl   14-10-2016, 08:01

Zezwolenie na prowadzenie apteki w danym lokalu może posiadać tylko jeden podmiot? Nie Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał w ostatnim czasie wyrok na tle zawieszenia postępowania w przedmiocie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Zdaniem WSA, takie zawieszenie postępowania było bezprawne.

- W prowadzonej przez nas sprawie stan faktyczny przedstawiał się następująco: wnioskodawca złożył wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej do Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego przedkładając, zgodnie z art. 100 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo farmaceutyczne, dokument potwierdzający tytuł prawny do pomieszczeń, w których ma być prowadzona apteka - opisują: adwokat Dominik Jędrzejko i aplikant radcowski Joanna Mastalerz z kancelarii Kaszubiak Jędrzejko Adwokaci sp. p.

W toku postępowania organ ustalił, że w lokalu zgłoszonym przez wnioskodawcę jest prowadzona apteka przez inny podmiot, względem którego toczy się postępowanie w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie tej apteki. Organ stanął na stanowisku, że zezwolenie na prowadzenie apteki w danym lokalu może posiadać tylko jeden podmiot, a jako że postępowanie dotyczące cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki znajdującej się w zgłoszonym lokalu nie zostało zakończone, to nie może zostać wydane drugie zezwolenie – na rzecz wnioskodawcy.

Inspekcja pozostała nieugięta
W toku postępowania wnioskodawca zagwarantował, że udostępni lokal na potrzeby dokonania oceny jego przydatności na cele prowadzenia apteki oraz w każdym innym przypadku, gdy będzie to konieczne. Przedstawił również dokumenty, z których wynikało, że po uzyskaniu zezwolenia faktycznie będzie mógł od razu rozpocząć prowadzenie apteki w lokalu.

Dodatkowo wnioskodawca wskazał, że przedsiębiorca, któremu udzielono zezwolenia ma możliwość rozpoczęcia prowadzenia apteki w dowolnym momencie, a po stronie organu powstaje jedynie fakultatywna możliwość cofnięcia zezwolenia, jeśli apteka nie została uruchomiona w ciągu 4 miesięcy od dnia uzyskania zezwolenia lub w aptece nie jest prowadzona działalność objęta zezwoleniem przez okres co najmniej 6 miesięcy.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH